Дата / Час

Архив документи свързани с достъп до обществена информация
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.15, АЛ.1 ОТ ЗДОИ
Отчет за 2015 г. за информация на гражданите Отвори
Бюджет за 2016 г. за информация на гражданите Отвори
Отчет за 2016 г. за информация на гражданите Отвори
Бюджет за 2017 г. за информация на гражданите Отвори
Отчет за 2017 г. за информация на гражданите Отвори
Бюджет за 2018 г. за информация на гражданите Отвори
Отчет за 2018 г. за информация на гражданите Отвори
Бюджет за 2019 г. за информация на гражданите Отвори
Отчет за 2019 г. за информация на гражданите Отвори
Бюджет за 2020 г. за информация на гражданите ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище