Дата / Час

Заповеди с общ интерес - 2022 г.


Заповед №243/17.06.2022 г. на Областния управител на област Търговище – Относно: отказ да се приеме предложението за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на поземлени имоти – публична общинска собственост, както следва:

1. ПИ с идентификатор 15895.8.24, с площ 22 111 кв.м., находящ се в село Голямо Ново, община Търговище.

2. ПИ с идентификатор 15895.5.10, с площ 746 кв.м., находящ се в село Голямо Ново, община Търговище.

3. ПИ с идентификатор 15895.5.11, с площ 2 506 кв.м., находящ се в село Голямо Ново, община Търговище.


Публикувано на: 20.06.2022 г.
Отвори


Заповед №242/17.06.2022 г. на Областния управител на област Търговище – Относно: отказ да се приеме предложението за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на ПИ – публична общинска собственост с идентификатор 00312.42.5, с площ 6 595 кв.м., находящ се в село Александрово, община Търговище
Публикувано на: 20.06.2022 г.
Отвори


Заповед №241/17.06.2022 г. на Областния управител на област Търговище – Относно: отказ да се приеме предложението за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на ПИ – публична общинска собственост с идентификатор 00312.167.7 (идентичен с имот 000108 по план за земеразделяне), с площ 8 599 кв.м., находящ се в село Александрово, община Търговище

Публикувано на: 20.06.2022 г.
Отвори


З А П О В Е Д № 124 гр.Търговище, 29.03.2022 г. за пожароопасен сезон.
Отвори
Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище