Дата / Час

Достъп до обществена информация
ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.15, АЛ.1 ОТ ЗДОИ Отвори
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Отвори
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Отвори

Устройствен правилник на областните администрации Отвори
Заповед № 463/29.11.21г Отвори
Заповед № 464/ 29.11.2021г по ЗДОИ Отвори
Вътрешни правила по Закона за достъп до обществена информация Отвори
Отчет за 2020 г. за информация на гражданите Отвори
Бюджет за 2021 г. за информация на гражданите Отвори
НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.
Отвори
ЗАПОВЕД Списък на категориите информация подлежаща на класификация като служебна тайна за сферата на дейност на Областна администрация- Търговище за 2022г. Отвори
Списък на категориите информация подлежащи на класификация, като „служебна тайна" за сферата на дейност на Областна администрация-Търговище за 2022г. Отвори
ЗАПОВЕД Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет сайта на Областна администрация-Област Търговище за 2022г. Отвори
Списък на категеориите информация, подлежаща на публикуване в интернет сайта на Областна администрация - Област Търговище за 2022г. ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище