Дата / Час

Достъп до обществена информация
ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.15, АЛ.1 ОТ ЗДОИ ОТ 2023 Г. Отвори
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Отвори
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Отвори

Устройствен правилник на областните администрации Отвори
Заповед № 437/22.12.23 г Отвори
Заповед № 14/ 11.01.2023 г. Отвори
Вътрешни правила по Закона за достъп до обществена информация-2023 г. Отвори
Отчет за 2020 г. за информация на гражданите Отвори
Бюджет за 2021 г. за информация на гражданите Отвори
НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.
Отвори
ЗАПОВЕД № 12/11.01.2023 г.. Списък на категориите информация подлежаща на класификация като служебна тайна за сферата на дейност на Областна администрация- Търговище за 2023 г. Отвори
Списък на категориите информация подлежащи на класификация, като „служебна тайна" за сферата на дейност на Областна администрация-Търговище за 2023 г. Отвори
ЗАПОВЕД № 11/11.01.2023 г. Отвори
Списък на категеориите информация, подлежаща на публикуване в интернет сайта на Областна администрация - Област Търговище за 2023 г. Отвори
ЗАПОВЕД № 13/11.01.2023 г. ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище