Дата / Час

Достъп до обществена информация
ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.15, АЛ.1 ОТ ЗДОИ
Отвори

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Отвори

Заповед №38/21.01.2021 г. на основание чл.15а, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация
Отвори

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ
Отвори

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Отвори

ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.15 т.7 ОТ ЗДОИ
Отчет за 2015 г. за информация на гражданите
Бюджет за 2016 г. за информация на гражданите

Отчет за 2016 г. за информация на гражданите
Бюджет за 2017 г. за информация на гражданите

Отчет за 2017 г. за информация на гражданите
Бюджет за 2018 г. за информация на гражданите

Отчет за 2018 г. за информация на гражданите
Бюджет за 2019 г. за информация на гражданите

Отчет за 2019 г. за информация на гражданите
Бюджет за 2020 г. за информация на гражданите


Устройствен правилник на областните администрации
Отвори


СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖАЩИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО "СЛУЖЕБНА ТАЙНА" ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ТЪРГОВИЩЕ.
Отвори


Заповед № 463/29.11.21г
Отвори


Заповед № 464/ 29.11.2021г по ЗДОИ
Отвори


Вътрешни правила по Закона за достъп до обществена информация
ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище