Дата / Час

Полезна информация

наименование на възложителя

областен управител на област Търговище

пощенски адрес

областна администрация - Търговище
гр. Търговище п.к. 7700
ул. „Ст. Караджа” № 2

електронен адрес

oblast@tg.government.bg

интернет адрес

www.tg.government.bg

телефон

+ 359 601 6 66 54

факс

+ 359 601 6 66 54Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище