Дата / Час

Полезна информация

наименование на възложителя

областен управител на област Търговище

пощенски адрес

областна администрация - Търговище
гр. Търговище п.к. 7700
ул. „Ст. Караджа” № 2

електронен адрес

oblast@tg.government.bg

интернет адрес

www.tg.government.bg

телефон

+ 359 601 6 66 54

факс

+ 359 601 6 66 54

лица за контакти

Елина Драгиева
главен юрисконсулт в областна администрация – Търговище
тел.: + 359 601 61345
e-mail:
oblast@tg.government.bgПоследни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище