Дата / Час

Проекти и програми

РЕГИСТЪР "ПРОЕКТИ" Актуализация: 15.01.2020 г.

Отвори

Възможности за финансиране на проекти

27.05.2015 г.

1. ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г."
2. Фонд условия на труд
3. Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"
4. Програма COSME 2014 - 2020 г.
5. Актуално и предстоящо

Проектна идея "Основно обновяване при условията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ на СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на улица "Стефан Караджа" №2, град Търговище УПИ XIV (ПИ № 73626.507.229.18), кв. 100, град Търговище

Отвори

Презентации от Информационна кампания "Растем заедно". - 05.07.2019 г.

1. Отвори

2. Отвори

3. ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище