Дата / ЧасСкъпи жители на област Търговище,

Поздравявам Ви с най-светлия от нашите празници – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

24 май е дата с особен ореол, защото делото на светите братя Кирил и Методий ще остане завинаги в българската история като едно от най-великите събития, изградили ни като нация, съхранили ни като народ и дали ни стремежа към духовно израстване и просвещение.

Вярвам, че този светъл ден ще донесе много радост на всички жители на областта, на учителите и просветните дейци – много гордост и увереност от постигнатото, а на учениците – вдъхновение и вяра в националното ни достойнство и идентичност!

Нека всички да продължим да съхраняваме възрожденските идеали и добродетели на нашия народ, защото заедно градим бъдещето на България!

Честит празник!

Митко Стайков
Областен управител на област Търговищесряда 23 май 2018 - 17:44:18
изглед за печат
Днес, 23.05.2018г., Областният управител г-н Митко Стайков получи благодарствено писмо от директора на Основно училище „Отец Паисий“ в село Подгорица - г-жа Женя Тодорова. В писмото ръководството изразява своята благодарност и признателност към областният управител за неговото отличното партньорство, добро отношение и за подкрепата, която оказва на учебното заведение.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 23 май 2018 - 17:37:33
изглед за печат
40 млн. лв. са инвестирани за ремонти на пътища от републиканската и общинската пътни мрежи. Това стана ясно днес, 23.05.2018 г., по време на пресконференция на областния управител на Търговище г-н Митко Стайков, който направи подробен отчет за едногодишното си управление. На срещата с медиите, той засегна теми от областта на здравеопазването, земеделието, пътната инфраструктура, водоснабдяването и др.
„През този мандат вървяхме ръка за ръка с общините. Въпреки политическите различия успяхме да направим много хубави неща за област Търговище”, заяви областният управител и допълни, че още следващия месец предстои да бъде направена първа копка на 16-километровия участък от автомагистрала Хемус, който е на територията на областта. Според него по този начин ще се подобри значително връзката между морето и централната част на страната. Губернаторът информира още, че към момента текат ремонти на пътищата между общините Попово, Опака и Търговище.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 23 май 2018 - 10:22:48
изглед за печат
На 22.05.2018 г., Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков бе официален гост на приема, даден от посланика на Република Азербайджан Нейно Превъзходителство д-р Наргиз Гурбанова и г-н Ровшан Садъгбайли. Поводът за събитието бе Националният празник на Азербайджан и 100-годишнината от образуването на Азербайджанската Демократична Република. Гости бяха много дипломати, политици, експерти в различни области, учени, журналисти.
Н. Пр. Наргиз Гурбанова сърдечно приветства присъстващите и им благодари за отправените пожелания и постигнатите отношения на партньорство и сътрудничество.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 22 май 2018 - 19:17:40
изглед за печат
Днес, 22.05.2018г., в навечерието на 24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, Областният управител г-н Митко Стайков връчи грамоти на ученици и техните преподаватели от Професионална гимназия по техника и лека промишленост - гр. Попово.
Г-н Митко Стайков изказа голямата си благодарност и възхищение към учениците за положения труд и постигнатите успехи, които прославят област Търговище.
Грамоти за отлично представяне и класиране на призови места в национални конкурси и състезания получиха:
Арзу Шакирова от X клас, Емона Атанасова и Янка Димитрова от XI клас с ръководител г-жа Димитринка Стойкова както и Деница Денева от XI клас, Евелина Костадинова от X клас и Мелтем Мехмедова от VIII клас с ръководител г-жа Десислава Георгиева представили се отлично на Националния конкурс „Млади таланти в модата“.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

понеделник 21 май 2018 - 17:55:39
изглед за печат
Днес, 21.05.2018г., се проведе заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията, ръководено от областния управител г-н Митко Стайков. Основната цел на заседанието беше да бъде разгледан отново проекта на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг“.
При предишното заседание на съвета, проведено на 08.05.2018г.,
отсъстваше представител на възложителя „ТЕЛКО ИНФРАСТРУКТУРИ” ЕООД, гр. София. Присъстващите тогава членове на съвета не получиха отговори на своите въпроси, като това наложи заседанието да се проведе отново.
На днешното заседание инж. Росен Атанасов – представител на възложителя „ТЕЛКО ИНФРАСТРУКТУРИ” ЕООД, гр. София запозна в резюме членовете на съвета с проектната разработка и отговори на всички постъпили въпроси.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

понеделник 21 май 2018 - 13:03:22
изглед за печат
Както Ви информирахме, на 17.05.2018г. Областният управител г-н Митко Стайков участва в заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП). Като член на този форум г-н Стайков е посочен от Регионалния съвет за развитие на Североизточния район.
На заседанието отново е потвърдено, че област Търговище остава приоритетна област по ОПИК, като при кандидатстване фирмите от областта ще получат бонус точки въз основа на т. нар. „регионална приоритизация“. Това е още една отлична възможност в област Търговище да се финансират добри предприемачески инициативи.
Областна администрация Търговище

четвъртък 17 май 2018 - 15:59:36
изглед за печат
Днес, 17.05.2018 г., в Гранитната зала на Министерски съвет се проведе Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП). В срещата участва областният управител на Търговище г-н Митко Стайков. Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката.
На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), Плана за оценка на ОПИК и др. Освен това бяха обсъдени и одобрени промени в Индикативната работна годишна програма (ИГРП) на ОПИК за 2018 г., както и методология и критерии за подбор на операции по процедура „Насърчаване на предприемачеството”.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 81 82 83

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище