Дата / Час


вторник 15 октомври 2019 - 14:33:57
изглед за печат
Днес, 15.10.2019г., заместник областният управител г-н Панайот Димитров ръководи редовното ежеседмично заседание на Областната епизоотична комисия, във връзка с болестта Африканска чума по свинете (АЧС).
През изминалата седмица са открити три нови огнища на болестта в областите Шумен и Пловдив. Положителни проби са получени при две диви прасета и при една свиня от породата източнобалканска.
В област Търговище епизоотичната обстановка е спокойна.
Следва да се има предвид, че във връзка с новооткритото огнище в община Върбица, област Шумен, със заповед на директора на Българската агенция по безопасността на храните са обявени зони за контрол. В подзона Б попада с. Драгановец, община Търговище, където ловната дружинка следва да ловува при стриктно спазване на правилата за биосигурност и без кучета.
Директорът на Държавно горско стопанство – Търговище инж. Стела Атанасова информира членовете на комисията, че продължават дежурствата на р-т „Ловна среща“, във връзка с открито в района в началото на месеца диво прасе, заразено с АЧС. При ежедневните претърсвания няма открити други мъртви свине.
Представителите на ловците докладваха, че отстрелът на диви свине е повишен значително – съответно 155 и 110 отстреляни животни на 5-6 и 12-13 октомври.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 11 октомври 2019 - 17:09:50
изглед за печат
Днес, 11.10.2019г., заместник областният управител г-н Панайот Димитров ръководи заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище.
Основната цел на заседанието беше да се обсъдят резултатите от второто за тази година анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила. Проучването се проведе в периода 01 август – 20 септември 2019 г. от Агенцията по заетостта.
Според данните 16% от фирмите в област Търговище ще имат необходимост от нов персонал през следващите 12 месеца.
Запазва се тенденцията за търсене на медицински специалисти, шофьори и инженери.
Намаляват значително потребностите от работници без квалификация (от 495 неквалифицирани работници през първото проучване на 159 по време на настоящото), като от тази група ще се търсят общи работници, куриери и носачи.
Нараства делът на работодателите, имащи намерение да осигуряват постоянна заетост, за сметка на сезонната и краткосрочната работа, което очертава благоприятна перспектива пред областната икономика.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 11 октомври 2019 - 15:52:41
изглед за печат
Днес, 11.10.2019 г., под председателството на областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков се проведе извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Търговище при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище за 2020 г. в размер на 20 000.00 лв., на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК.
2. Разни.
На заседанието присъстваха представителите на четири от общо пет общини-членове на Асоциацията: Търговище, Омуртаг, Антоново и Опака. По време на заседанието упълномощените представители приеха препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Търговище за 2020 г. да бъде в размер на 20 000, 00 лева.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 10 октомври 2019 - 16:22:57
изглед за печат
С Постановление на Министерския съвет Община Търговище ще получи 2 000 000 лв., целево финансиране за основен ремонт на общински път, свързващ Път II - 49 и „Тракия Глас България” ЕАД – Търговище. Това бе решено на заседание на Министерски съвет на 09.10.2019 г.
Днес – 10.10.2019 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков представи подробности за осигурената субсидия на пресконференция в пресцентъра на Областна администрация – Търговище. В срещата с медиите участваха още г-н Валентин Велчев, временно изпълняващ длъжността кмет на община Търговище и представители на стъкларския холдинг: г-н Зеки Будак – директор на „Тракия Глас България” ЕАД, г-н Мухсин Мироглу – директор на „Шишеджам Аутомотив България” ЕАД, г-н Бахтияр Далгъч – директор на„Пашабахче България” ЕАД и г-н Красимир Кънев, ръководител на звеното за корпоративни и външни отношения в холдинга.
„С осигуреното финансиране показваме, че държавата изпълнява ангажиментите си към големите предприятия на територията на област Търговище. Благодаря на министър-председателя г-н Бойко Борисов за оказаната подкрепа, която той обеща през месец август при посещението си в завода” – заяви г-н Митко Стайков. И подчерта, че това е възможността реално да се усети, че държавата не е безразлична към проблемите на предприятията в региона.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 08 октомври 2019 - 15:36:08
изглед за печат
Днес, 08.10.2019 г., се проведе заседание на Областната епизоотична комисия в област Търговище. Заседанието се ръководи от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище.
Заседанието се свика във връзка със Заповед №РД 11-1972/03.10.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, с която е обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума по свинете при диво прасе на територията на община Търговище.
Целта на срещата беше набелязване на спешни мерки за недопускане проникването и разпространението на заболяването на територията на област Търговище, а именно: биосигурност на всички свиневъдни обекти, биосигурност по време на лов, опазване и защита на горските територии и дивеча.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

понеделник 07 октомври 2019 - 17:09:18
изглед за печат
Днес. 07.10.2019 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков получи плакет с благодарност за оказана подкрепа. Г-н Стайков бе поканен от г-жа Женя Тодорова, директор на ОУ „Отец Паисий” – с. Подгорица, общ. Търговище, като гост на среща между ръководството на учебното заведение с родителите на обучаваните в него деца. А повод за срещата бе желанието на домакините да благодарят на областния управител за съдействието по осигуряване на средства за изграждане на нови санитарни възли.
Изграждането на новите санитарни помещения бе наложително, тъй като досегашните са били разположени извън сградата на училището. Строително-ремонтните работи стартираха през април тази година. Бяха извършени редица дейности, сред които демонтаж на старите помещения и изграждане на нови. Бе извършена частична подмяна на дограма, замазка, боядисване, монтиране на пвц тръби, поставяне на осветителни тела, фаянс, санитария и др. Всички дейности бяха изпълнени в срок, преди началото на учебната 2019-2020 г.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 04 октомври 2019 - 16:56:34
изглед за печат
Днес – 04.10.2019 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков, заедно с директора на ДСП – Омуртаг г-жа Стилияна Кирилова, направиха оглед на строително-ремонтните дейности, които се извършват в сградата на бившата ветеринарна лечебница в Омуртаг. Сградата е със сменено предназначение и вече е предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане” – Омуртаг, както и на Общинска служба „Земеделие“ – Омуртаг и Областна дирекция по безопасност на храните.
Ремонтните дейности се извършват със средства на Агенция „Социално подпомагане” и предвиждат цялостен ремонт на сградата. Към момента са подменени покривната конструкция и дограмата. Ще се извършват и дейности по обновяване на отделните помещения – кабинети, прилежащи помещения и санитарни възли.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 139 140 141

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище