Дата / Час


четвъртък 12 декември 2019 - 15:56:47
изглед за печат
Днес, 12.12.2019г., в гр. Търговище се проведе последното за тази година заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет на Североизточния район. Заседанието се ръководи от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище и председател на Регионалния съвет за развитие с мандат 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.
В заседанието участваха представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организации на работодателите, работници и служители на национално равнище и представители на Управляващите органи на Оперативните програми.
По време на заседанието беше представен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Част от предлаганите промени са свързани с дейността и функциите на Регионалните съвети за развитие, като се предлага промяна в тяхната структура и състав, както и нов модел на работа и разширяване на функциите и правомощията им.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 11 декември 2019 - 17:06:13
изглед за печат
Днес, 11.12.2019 г., заместник областният управител на област Търговище г-н Панайот Димитров присъства на традиционния Празник на плодородието в с.Съединение, общ.Търговище.
Празникът се организира от НЧ „Пробуда – 1928” в селото, съвместно с кметството в с.Съединение. Ежегодно проявата се реализира в края на есента и началото на зимата, когато местните жители вече са прибрали плодовете на своя труд от градините и нивите си.
В залата на кметството бяха изложени също разнородни сладки и солени изкушения, приготвени от умелите домакини в Съединение. С ръчно точените баници, пити, тиквеници и баклави имаха възможността да се почерпят както присъстващите жители на селото, така и техните гости.
Празникът на плодородието продължи с богата музикална програма, в изпълнения на самодеен състав „Надежда“ от селото-домакин.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

понеделник 09 декември 2019 - 17:51:23
изглед за печат
Днес, 09.12.2019 г., заседава Областният съвет за развитие на област Търговище, ръководен от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище.
Съгласно законовите разпоредби, членове на Съвета са кметове на общини, представители на общинските съвети, на синдикалните организации и работодатели. Това е първото заседание на Областния съвет за развитие след местните избори тази година. На заседанието бяха избрани двама представители на общините за членове на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, а именно: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище и инж. Ешреф Ешрефов – кмет на община Омуртаг.
Областният управител г-н Митко Стайков дискутира с членовете на Съвета различни проблеми и бъдещи инициативи за развитието на областта.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

понеделник 09 декември 2019 - 16:31:24
изглед за печат
Днес, 09.12.2019 г., в пресцентъра на Областна администрация - Търговище се проведе заседание на Областния координационен център, председателствано от г-н Митко Стайков.
На заседанието присъстваха заместник областният управител г-н Панайот Димитров, началникът на Регионалното управление по образование, представители на петте общини от област Търговище, експерти от РДСП, ДСП, РЗИ, Бюрата по труда, както и директори на училища от областта.
Г-н Стайков откри заседанието, откроявайки добрите съвместни усилия на институциите на територията на област Търговище, дали резултат при справяне с връщането в образователната система на необхванати или отпаднали деца и ученици през изминалата учебна година.
По информация на началника на РУО Търговище г-жа Елка Станчева през учебната 2019/2020 г. на територията на областта са определени 39 района и е утвърден съставът на 39 екипа за обхват, съставени от 337 членове.
От екипите за обхват по време на кампанията през месец ноември 2019 г. са обработени 5051 формуляра за обход. В т. ч. 4886 са с установен актуален статус „в чужбина”; 97 деца и ученици са със зададени в Информационната система за реализация на механизма /ИСРМ/ мерки до отговорните институции; 68 са записани/върнати в образователните институции (1,4% от всички обходени).
Предстои през следващата кампания, в срок до 30.04.2020 г., да бъдат обхванати 1432 деца, родени през 2015 година, с цел включването им в предучилищна подготовка през следващата учебна година.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 06 декември 2019 - 21:32:34
изглед за печат
Днес, 06.12.2019 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков и заместникът му г-н Панайот Димитров присъстваха на церемонията по запалване светлините на градската елха в областния град.
В празничното тържество на централния площад „Свобода” участваха изпълнители от Музикалната школа „New voices”, с ръководител Десислава Станкова и модерен балет „Вега” към ЦМДИ – Търговище, с ръководител Марианна Савова. Пред присъстващите актьори от Държавен куклен театър – Търговище представиха откъс от спектакъла „Време за подаръци“.
Всички събрали се край празничната елха в центъра на Търговище, заедно с кмета на Общината д-р Дарин Димитров, отброиха секундите до запалването на светлините на коледното дърво.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 06 декември 2019 - 21:12:37
изглед за печат
Днес, 06.12.2019г., се проведе заседание на Областната епизоотична комисия в област Търговище, ръководено от г-н Панайот Димитров – заместник областен управител. Заседанието се свика във връзка със Заповеди №РД 11-2474/04.12.2019 г. и №РД 11-2490/04.12.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, с които са обявени първично възникнали случаи на болестта Африканска чума по свинете при диви свине в землищата на село Крушолак, общ. Антоново и село Миладиновци, общ. Търговище. Целта на срещата беше предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на болестта АЧС.
Със Заповеди №РД05-202/04.12.2019г. и №РД05-204/05.12.2019г. на Директора на “Регионална дирекция по горите” – Шумен са определени инфектираните зони, в които се забранява достъпа на всички лица, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерки за ликвидиране на болестта при спазване на изискванията за биосигурност.
ТП “ДЛС Черни Лом” – Попово и ТП „ДГС – Омуртаг“ след обявяване на огнищата са предприели незабавно всички необходими мерки за биосигурност, опазване и защита на горските територии и дивеча, както и опазване здравето на населението. Поставили са обозначителни табели по границите на инфектираните подзони „А“. Осигурили са дежурства на лесничеи за недопускане на външни лица в подзони „А“. По график членовете на ЛРД и ТП „ДЛС Черни Лом“ претърсват трите подзони на двете обявени огнища на АЧС. В подзони „Б” и „В” на определените инфектирани зони могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване и прилагане на съответните минимални мерки за биосигурност.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 28 ноември 2019 - 21:04:35
изглед за печат
Днес, 28.11.2019 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков бе официален гост на тържествения концерт-спектакъл, посветен на 40-та годишнина от основаването на III ОУ „П. Р. Славейков“ – Търговище. Сред гостите бяха още кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров, началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева, директори на учебни заведения, колеги учители, ръководители на културни и образователни институции и др.
„За мен е изключително удоволствие да Ви поздравя по повод 40-годишнината от основаването III ОУ „П. Р. Славейков” – гр. Търговище!“ – заяви г-на Стайков в поздравлението си към ръководния състав, педагогическия колектив и учениците в учебното заведение. Областният управител се обърна към присъстващите с пожелания за здраве и всеотдайност в отговорната професия. „Бъдете признателни, че сте част от историята на III ОУ „П. Р. Славейков“, носещо името на една ярка и забележителна личност, оставила своя незаличим отпечатък в историята на Търговище и страната ни. Бъдете горди, че тук и сега градите и възпитавате новите поколения достойни граждани!“ – се чете в поздравителния адрес, който г-н Стайков връчи на директора на училището г-жа Наталия Миланова.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 144 145 146

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище