Дата / Час


четвъртък 09 август 2018 - 16:49:27
изглед за печат
Днес, 09.08.2018г., по инициатива на Областния управител г-н Митко Стайков се проведе работна среща с ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – София и представители на общини и общински съвети в област Търговище.
Повод за среща бяха последните изменения в Закона за водите и срочните ангажименти на общините, които произтичат от това.
В срещата участваха г-н Петър Горновски – Председател на ДАМТН, ген. Кирил Войнов – Зам.-председател на ДАМТН и г-н Николай Николов – Главен секретар на ДАМТН.
С последните изменения на Закона за водите се създаде Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Дружеството ще извършва комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост, като за целта държавата с решение на Министерския съвет ще му предоставя имущество, в т. ч. и язовирите, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно на държавата. В тази връзка в срок до 8 октомври т.г. кметовете на общини следва да подадат заявление до Министъра на икономиката за общинските язовири, които желаят да прехвърлят на държавата. Заявлението се придружава от решение на съответния общински съвет.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 09 август 2018 - 09:43:53
изглед за печат
Областна администрация – Търговище информира, че от началото на август 2018 г. Агенцията по заетостта стартира второто за 2018 г. проучване на потребностите от работна сила. То се провежда съгласно чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта два пъти в годината със съдействието на Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те административни области в страната.
В периода до 17 септември 2018 г. работодателите отново могат директно в on-line анкетен формуляр да посочат обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри. Целенасочено анкетиране ще се проведе сред статистическа извадка на работодатели с различни характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др. Целта е да се получи информация за търсените от бизнеса през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 07 август 2018 - 14:03:50
изглед за печат
Днес, 07.08.2018 г., с първа копка бе даден старт на мащабния проект за обновяване и модернизиране на Детска градина №7 „Снежанка”. Домакини на проявата бяха кметът на общината д-р Дарин Димитров и директорът на градината г-жа Даниела Райкова, а официални гости бяха областният управител на Търговище г-н Митко Стайков, зам.-кметът г-жа Емине Якубова, секретарят на общината г-жа Христалина Халачева, началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева, представители на държавни институции и др.
„Нека да се радваме на всяка първа копка все едно тя е в собствения ни дом”, заяви кметът на Търговище д-р Дарин Димитров и допълни, че един от най-важните му приоритети е именно модернизиране на образователната инфраструктура в община Търговище.
След приветствието кметът и представител на фирмата изпълнител „Ивелин строй” ЕООД направиха символична първа копка на обекта, а директорът на градината г-жа Даниела Райкова плисна менче с вода за здраве.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 07 август 2018 - 13:51:30
изглед за печат
Десет години от своето създаване отбеляза Школата за изобразително изкуство „Артея”. Юбилеят се проведе в Арт галерията на Регионална библиотека „Петър Стъпов”, а гости бяха областният управител на Търговище г-н Митко Стайков, кметът на града д-р Дарин Димитров, секретарят на общината Христалина Халачева, възпитаниците на школата и техните родители, гости и др.
Областният управител пожела на управителя и преподавател в школата Нели Чолакова дълги години здраве и сили, за да продължи да обучава и възпитава младите хора и да им помага да развиват таланта и уменията си, а на възпитаниците - вдъхновение, за да могат чрез изкуството да претворят своите мечти и стремежи.
По време на празника три деца бяха наградени с безплатно обучение в „Артея” в продължение на една година за доброто си представяне в специално организирания конкурс по повод юбилея.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

понеделник 06 август 2018 - 17:24:28
изглед за печат
Днес, 06.08.2018 г., областният управител на Търговище г-н Митко Стайков провери на място ремонтните дейности на моста край антоновското село Любичево. В края на миналата седмица, след получени устни сигнали от хората на населеното място за проблемен участък от Републиканската пътна мрежа, губернаторът пое ангажимент за незабавно отстраняване на неизправностите по съоръжението, което осъществява връзката на селото със съседните населени места.
Областният управител направи оглед на извършения ремонт. Образуваните дупки на моста и около моста от често преминаващите тежкотоварни камиони и селскостопанска техника са запълнени с плътна асфалтобетонна смес. По този начин са изпълнени всички мерки за осигуряване на безопасността на движението в участъка на моста.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 03 август 2018 - 11:59:11
изглед за печат
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км 327+260, на територията на община Търговище, област Търговище и община Шумен, област Шумен, подробно описани в Решение № 527 на Министерския съвет от 2018 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2 „София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“, част от който е и Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 02 август 2018 - 16:47:53
изглед за печат
Днес, 02.08.2018г., областният управител г-н Митко Стайков проведе втора среща с представители на турския холдинг Шишеджам. Поводът са подадени жалби от страна на служители на фирмата за кетъринг „Ашсан Индустриален Кетъринг” ЕООД, която обслужва стъкларския завод след спечелена обществена поръчка. Сигналите са свързани със системни нарушения на трудовото законодателство и лоши хигиенни условия в кухнята на фирмата, която осигурява ежедневно храна за 2500 служители на Шишеджам. В тази връзка областният управител предприе незабавни мерки, като сигнализира институциите и днес се срещна за пореден път с директорите на Дирекции „Човешки ресурси” Красимир Кънев и Йелиз Ахмедова, директорите на заводите „Шишеджам Аутомотив България” ЕАД и „Пашабахче България” ЕАД Мухсин Мироглу и Маумер Аквиран и с одиторите Емине Гюмюш и Мустафа Четинкая.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 90 91 92

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище