Дата / Час


петък 17 ноември 2023 - 18:38:56
изглед за печат
Заместник областният управител на област Търговище Петя Кирилова гостува в Първо СУ "Св.Седмочисленици" -гр. Търговище, по повод Световната седмица на предприемачеството.
Гимназистите от профил "Предприемачество", разпределени в пет групи, решаваха казуси на тема "Устойчива мода за по-добро бъдеще". В третия етап на иновационния лагер младите предприемачи на Първи СУ "Св. Седмочисленици" представиха идеите си по темата пред тричленно жури, в състав: Петя Кирилова - зам. областен управител на област Търговище, Десислава Данева – търговски директор на „Мебел стил“ ООД и Ани Димитрова –зам.-директор административно стопанска дейност в училището.
Журито оцени най-оригиналните проекти, сред които създаване на продукти - обувки, дрехи и мебели - от рециклируеми изделия или такива от естествен произход, с цел намаляване на екологичния отпечатък и зелена/кръгова икономика.
Зам. областният управител на област Търговище Петя Кирилова поздрави младите предприемачи и техните учители за иновативните подходи на преподаване и практическата насоченост на учебния процес.
"Усвоявайки теорията, младежите имат възможността и практически да развиват различни умения и компетентности, които биха били от изключително важно значение за тяхното развитие и предимство в професионалния им път", каза зам. областният управител на област Търговище Петя Кирилова.
Областна администрация Търговище

петък 17 ноември 2023 - 11:50:38
изглед за печат
В пресцентъра на Областна администрация Търговище бе проведено заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците в страната. Заседанието бе водено от зам. областния управител на област Търговище Петя Кирилова.
Директорът на ОДБХ Търговище инж. Иван Иванов запозна присъстващите с информация, относно потвърдените огнища на болестта в птицевъдни обекти, намиращи се на територията на областите Велико Търново, Пазарджик, Хасково и Добрич.
"Над един милион и двеста хиляди птици са засегнати до този момент от болестта. За разлика от други вируси, този е опасен и за хората, така че те трябва да са много внимателни и предпазливи", заяви по време на заседанието д-р Емил Зафиров, нач. отдел "Здравеопазване на животните" в ОДБХ - Търговище.
Той каза още, че в последните 10 години няма регистрирани смъртни случаи от птичи грип в областта. А към момента на територията на Търговище се отглеждат 1,5 млн. бройлери и 700 хиляди носачки.
По време на заседанието бяха обсъдени и гласувани единодушно конкретни мерки за биосигурност.
Сред тях са осъществяване на засилен надзор на при диви птици в сътрудничество с орнитоложките дружества, националните ловни сдружения, Държавните горски предприятия и Регионалните дирекции по горите. Ще бъдат извършвани съвместни проверки за наличие на болни или умрели диви мигриращи или постоянно обитаващи територията на областта птици.
С решение на комисията на територията на областта се забранява организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици, включително екзотични, както и на животински продукти.
Забранява се още отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории до отмяна на мерките със заповед.
"Провеждането на информационни кампании за собствениците на домашни птици, ловците, ветеринарномедицинските специалисти, относно спазването на мерките за биосигурност, е от изключително важно значение, за да бъде ограничено разпространението на високопатогенната инфлуенца по птиците", бяха категорични членовете на Областната епизоотична комисия.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 15 ноември 2023 - 12:55:56
изглед за печат
По време на тържествен концерт заместник областният управител на област Търговище Петя Кирилова връчи поздравителен адрес на ръководството и педагогическия екип на ОУ "Георги Стойков Раковски" - с.Голямо Ново. Поводът за събитието бе отбелязването на 120-годишнина от образователното дело в селото.
"Желаем Ви здраве, сили, борбеност и мъдрост, с които да продължавате да пазите и развивате традициите в образованието в с.Голямо Ново и още дълги години да раздавате знания на Вашите възпитаници", пожела зам. областният управител Петя Кирилова по време на тържеството.
Концертът "Цветове и мечти" започна с приветствие на директора на училището Стелияна Димитрова.
Тя изказа благодарност към всички учители и ученици били част от училището през годините.
"Има нещо величаво в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното - с любов да го предадеш на поколенията да го развиват и пазят, да продължават делото", каза директорът на ОУ "Георги Стойков Раковски" - с.Голямо Ново.
По думите й "училището е място на знания, но и модел на подражание" на ценности и добродетели.
Празникът продължи с музикални и танцови изпълнения, стихотворения и изненади, които възпитаниците на училището бяха подготвили за гостите в залата.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 09 ноември 2023 - 07:31:44
изглед за печат
Областният управител на област Търговище Гергана Цонева връчи символите на град Омуртаг на новоизбрания кмет Ешреф Ешрефов по време на първото заседание на Общински съвет - Омуртаг.
"Община Омуртаг има да решава много тежки проблеми, на Вас се пада задачата да намери най-правилните решения за тях", каза областният управител на област Търговище Гергана Цонева и пожелаха успех на всички.
Новоизбраният кмет събра 5117 гласа на местния вот на 29 октомври 2023 г. Съставът на Общински съвет Омуртаг, по волята на избирателите, е следният: 14 съветници от МК "Съюз на демократичните сили НДПС" /Халил Басриев, Юксел Ахмедов, Метин Исмаил, Мустафа Камберов, Билен Беделев, Джунейт Йонузов, Алкин Бехчетов, Мехмед Мехмедов, Ниязи Мехмедов, Хюсеин Хюсеинов, Хайри Ахмед, Мехмед Ахмедов, Исмаил Хюсеинов, Шакир Шакиров/, десет от ДПС /Алкан Хабил, Мехмед Сеид, Хаккъ Мустафов, Бахтишен Хюсеинова, Ерол Салиев, Антон Тончев, Мустафа Адемов, Сунай Шабан,Елин Дерменджиев, Еюб Шефкедов/, трима от ГЕРБ /Алберт Бутрев, Билгин Мустафов, Елхан Мустафов/, един от Продължаваме промяната /Елица Анастасова/ и един от БСП /Тодор Хаджийски/.
Със 17 гласа "за" бе избран Метин Исмаил са председател на Общински съвет Омуртаг.
"Омуртаг ще има повече бъдеще, отколкото минало, а това ще го постигнем всички заедно. Жителите на общината очакват от нас ползотворни, разумни и действащи решение", заяви Ешреф Ешрефов при встъпването си в длъжност.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 09 ноември 2023 - 07:29:55
изглед за печат
Областният управител на област Търговище Гергана Цонева присъства на тържественото първо заседание на Общински съвет - Попово. То се състоя в залата на Дом на културата "Димо Коларов", в присъствието на новоизбраните общински съветници.
Областният управител на област Търговище Гергана Цонева пожела на местния парламент в Попово да бъдат мъдри в решенията си.
"Бъдете здрави и успешни, а с действията и решенията Ви като общински съветници община Попово да просперира", допълни още областният управител на област Търговище Гергана Цонева.
Кметът Людмил Веселинов бе избран на първи тур с 5895 гласа.
По време на сесията той изказа своята благодарност на своите избиратели и положи клетва за девети кметски мандат.
Вотът на избирателите в Попово нареди местния парламент с осем съветници от Граждани за Общината /Георги Георгиев, Румен Русев, Юлияна Петрова, Нина Иванова, Денис Юлиянов, Горан Цветков, Петранка Габровска, Юмюз Ахмедова/, четирима от Левицата /Стоян Попвеличков, Андрей Петков, Теодор Радев, Петър Кирилов/, трима от ГЕРБ /Драгомир Петров, Димитър Кънев, Никола Джамбазов/, двама от ДПС /Емел Расимова, Ахмед Ахмедов/, двама от Коалиция Продължаваме промяната - Демократична България /Деан Русев, Сюлейман Лешков/ и двама от БСП /Николай Черкезов, Найден Иванов/.
Председателят на ОИК Попово Галин Цанков връчи връчи удостоверенията на новите общински съветници, които се заклеха да работят за жителите на общината.
За председател на Общински съвет - Попово бе избран Георги Георгиев.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 09 ноември 2023 - 07:25:14
изглед за печат
С пожелание за добронамерен, успешен и спокоен мандат областният управител на област Търговище Гергана Цонева откри първото заседание на новоизбрания Общински съвет в Търговище.
"Бъдете добронамерени и мъдри при вземането на решения за общината и работете заедно", каза още областният управител на област Търговище Гергана Цонева.
В началото на заседанието председателят на ОИК - Търговище Диана Игнатова обобщи резултатите от изминалите местни избори, по данни от които д-р Дарин Димитров е избран за кмет на Търговище с 13 119 гласа.
В местния парламент влизат 14 съветници от ДПС /Танер Ахмедов, Емине Якубова, Тахир Тахиров, Сюзан Алиосманова, Мехмед Младенов, Синан Самиев, Азиз Баки, Актер Шакирова, Хамди Илиязов, Бюлянт Бейтула, Неслихан Хамидова, Сейфи Хасанов, Хава Мустафова, Сунай Хасанов/, десет от ГЕРБ /Панайот Димитров, Константин Манев, Анета Куманова, Димчо Димов, Таня Станкова, Весела Василева, Татяна Петрова, Десислава Стойкова, Мария Николова, Борис Димитров/, трима от БСП /Десислава Петрова, Светослав Стефанов, Светослав Загоров/, двама от Левицата /Ивайло Първанов, Петър Петров/, трима от Коалиция Продължаваме промяната-демократична България/Стефан Асенов, Христо Христов, Анелия Борисова/.
"Хората не се интересуват дали ние се делим на леви, десни, червени или сини. Хората се интересуват от това да решаваме проблемите им. Затова нека понижим градуса на емоциите от предизборната надпревара. Да гледаме един на друг не като врагове, а като съмишленици. Да обединим сили заради Търговище. Защото без обединение, няма прогрес. Нека заедно с общинските съветници докажем, че сме достойни за доверието на нашите съграждани. Нека докажем, че няма „Аз“. Има само „Ние“. Нека докажем, че работим за Търговище“, заяви встъпилия в длъжност кмет на Търговище д-р Дарин Димитров.
Той благодари на всички, дали своя глас на 29 октомври, заявявайки по този начин волята и желанието си за развитие.
Кметът на общината д-р Дарин Димитров получи символичния ключ на Търговище и огърлицата, символ на местната власт.
За председател на Общински съвет Търговище бе избран Тахир Тахиров от ДПС с 22 гласа "за".
На първото заседание на Общински съвет Търговище присъстваха още заместник областният управител на област Търговище Петя Кирилова, духовни лица, почетни граждани, кметове на кметства и младежите от Търговищкия ученически парламент.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 08 ноември 2023 - 10:35:47
изглед за печат
Уважаеми дами и господа,
работещи в структурите на МВР в област Търговище


Позволете ми най-сърдечно да Ви поздравя от името на Областна администрация - Търговище и лично от мое име, по случай 8 ноември - Професионален празник на българската полиция.
Вашата работа е посветена изцяло в служба на обществото. Благодарим Ви за себеотдаването, труда и неуморните усилия, които всекидневно полагате за опазване на сигурността, спокойствието и реда в област Търговище. Убедена съм, че и занапред ще продължите да отстоявате принципите на професионализма и авторитета на нелеката професия, която сте избрали за свое призвание.
Желая Ви здраве, лични и професионални успехи, благополучие и сили, които да Ви водят напред!
Нека Св.Архангел Михаил закриля Вас и Вашите семейства!

Честит професионален празник!

Гергана Цонева
Областен управител на област Търговище
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 [2] 3 ... 285 286 287

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище