Дата / Час


петък 31 март 2023 - 06:42:54
изглед за печат
За периода 28.03.-30.03.2023г. областният управител Станимир Парашкевов проведе работни срещи на място с кметове и ръководни служители в петте общини на областта във връзка с организацията и подготовката на изборите на 49 Народно събрание на 2 април.
Обсъдиха се текущи проблеми, които бяха разрешени в оперативен порядък. Отчетено беше, че до настоящия момент процеса върви съобразно изискванията на Хронограмата на ЦИК.
Областният управител изказва своята благодарност на всички служители на областна администрация Търговище, общините и другите институции, ангажирани с изборите, като изразява уверение, че са осигурени всички условия за провеждане на честни и свободни избори.
Областна администрация Търговище

четвъртък 30 март 2023 - 09:50:12
изглед за печат
Днес в Областна администрация Търговище бяха раздадени бюлетините и другите изборни материали за предстоящите избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. на общините в област Търговище.

Това стана по предварително изготвен график и в присъствието на областния управител Станимир Парашкевов. Служители от Областната администрация, съвместно с екипа на Районната избирателна комисия- Търговище, разпределиха по общини материалите за предсрочния парламентарен вот. При стриктни мерки за сигурност представители на общините получиха документите за вота и следва да ги разпределят по секции. Раздадени са и мобилни устройства, с които след края на изборния ден всяка секционна комисия трябва да извърши заснемане оформяне на крайния протокол от избирателната секция.

Организацията на изборния процес в област Търговище се осъществява при взаимодействие между Районна избирателна комисия, Областна администрация, общинските администрации, органи на МВР и Информационно обслужване.
Подготовката за изборния ден в област Търговище тече нормално, като се спазват сроковете, разписани в приетата с решение на ЦИК Хронограма за организацията и произвеждането им.
Областна администрация Търговище

понеделник 27 март 2023 - 14:21:41
изглед за печат
В нея взеха участие областният управител Станимир Парашкевов, неговият заместник Валери Симеонов, секретаря на администрацията Тодорка Танева , председателят на Районната избирателна комисия Диана Игнатова , секретари на общини, както и представители на „Информационно обслужване“ – клон Търговище, ОДМВР – Търговище, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ –Търговище , ЕНЕРГО ПРО, РЗИ, ГРАО и др.
По време на работната среща се обсъдиха въпроси, свързани с охраната на устройствата за гласуване, логистиката по разпределението им в избирателните секции, доставката и съхранението на хартиените бюлетини, мобилните устройства за видео заснемането, организацията по приемане на изборните книжа, както и подготовката на структурите на ОДМВР за охрана на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност в районите на избирателните секции.

По –рано през деня в Областна администрация Търговище бяха доставени бюлетините, изборните книжа и мобилните устройства за видео заснемането в изборния ден.
Те бяха докарани с охрана от жандармерия и бяха посрещнати от представители на Областната администрация- Търговище и Районната избирателна комисия. Документацията, бюлетините и мобилните устройства ще бъдат съхранявани в специални помещения в Областна администрация с постоянна полицейска охрана и ще бъдат разпределени по предварително изготвен график на общинските администрации за съхранение.
Към момента организацията по изборния процес тече нормално, съгласно разписаната от Централна избирателна комисия Хронограма.
Областна администрация Търговище

сряда 22 март 2023 - 15:05:08
изглед за печат
По повод Световният ден на водата- 22март, деца от Омуртаг бяха на посещение в областна администрация Търговище. Там те подариха свои рисунки на областният управител Станимир Парашкевов, в които изобразяват своите мечти и желания проблема с безводието в Омуртаг да бъде решен.

Г-н Парашкевов увери децата и техните родители , че всички институции, имащи отношение , не са спирали да работят по отстраняването на проблема от преди десетилетия в община Омуртаг.
Областна администрация Търговище

четвъртък 02 март 2023 - 14:45:37
изглед за печат
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ,

ИМАМ ЧЕСТТА ДА ВИ ПОЗДРАВЯ ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ – 3 МАРТ


Навършват се 145 години от деня, в който България отново зае своето достойно и заслужено място на картата на Европа. В нашата памет с особен плам ще свети примера на всички ония, които доброволно се пожертваха в името на родината. Народът ни скъпо тачи и приема като свои герои войните загинали за нашата свобода, чиито последен дом бе българската земя. Спомените за славното минало са неподвластни на времето и в тях откриваме смисъл да продължим напред и сили да преодоляваме новите предизвикателства. Затова Трети март е ден за почит, но и ден за обединение. Отговорността пред нас днес е голяма, защото трябва да помним идеалите на нашите герои не само в деня на националния ни празник, но и да ги следваме ден след ден, търпеливо и всеотдайно, за да я има България.

Поклон пред паметта на героите!

Станимир Парашкевов
Областен управител на област Търговище

Областна администрация Търговище

вторник 28 февруари 2023 - 14:30:40
изглед за печат
В пресцентъра на Областна администрация Търговище днес се проведе информационна среща в рамките на проект „Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни“. Целта бе да се разясни процедурата за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, както и изискванията за придобиване на професионална квалификация и издаване на съответния официален документ. На работната среща присъстваха членове на Общинската координационна група за учене през целия живот – представители на фирми, образователни, културни и държавни институции.
Директорът на ПГТЛП гр. Омуртаг г-н Дамян Стойчев представи процедурата за провеждане на процеса по валидиране. Той разясни последователността на действията при кандидатстване. Първо се установяват резултатите от неформалното и самостоятелното учене на кандидата. Следващите стъпки са документиране, оценяване и сертифициране на резултатите.
Чрез презентация заместник-директорът на ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово д-р Васка Неделчева обясни по какъв начин се осъществява обучението на възрастни в училището. Тя разясни, че от 2011 до 2020 година в гимназията се осъществява задочно обучение и представи резултатите от него.
Присъстващите представители на фирми-партньори предложиха да се изготви списък на професиите, които могат да се валидират в различните професионални гимназии в област Търговище. Целта е да се улеснят максимално възрастни хора, които желаят да се реализират в дадена сфера, но не притежават необходимия документ за това. В тази връзка фирмите също ще бъдат улеснени при наемането на служители, които нямат документ за професионална квалификация. Ако работодателите са убедени, че кандидатите притежават умения за започване на работа, те ще ги насочат към съответната професионална гимназия за валидиране на компетентностите им.
Срещата се проведе в изпълнение на т. 4.2. от Плана за действие към Партньорското споразумение между заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни в община Търговище. Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката в подкрепа на политиката си за подпомагане на учене през целия живот и осигуряването на възможности за трудова и личностна реализация на всички членове на обществото.
Областна администрация Търговище

понеделник 27 февруари 2023 - 15:01:49
изглед за печат
Срещата се организира по покана на областният управител Станимир Парашкевов. В нея взеха участие заместник областния управител Валери Симеонов, секретаря на областна администрация Тодорка Танева, председателят на Районната избирателна комисия Диана Игнатова и секретаря на РИК-Търговище –Дениз Хюсниев, зам. кметове и секретари на общини, ГРАО, представители на „Информационно обслужване“ АД– клон Търговище, ОДМВР – Търговище, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ –Търговище, ЕНЕРГО ПРО, РЗИ и др.
Присъстващите обсъдиха дейностите, разписани по хронограмата за подготовката и провеждането на изборите. Всички участници в изборния процес следват поставените срокове и изпълняват вменените им отговорности за гарантиране нормалното протичане на изборния ден. По време на съвещанието се обсъдиха и въпроси свързани, с подготовката на структурите на ОДМВР за охрана на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност в районите на избирателните секции.
Г-жа Диана Игнатова- Председател на РИК- Търговище информира присъстващите, че в края на утрешния ден изтича срока, в който партии, коалиции или инициативни комитети могат да регистрират своите листи в РИК изборен район №28 Търговище за парламентарните избори, насрочени на 2 април 2023 г. 118 181 избиратели са с право на глас в област Търговище, докато на последния вот са били 118 349. Съгласно информацията на сайта на ЦИК са образувани 263 избирателни секции в областта.
Предизборната кампания се открива на 3 март 2023 г.
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 2 [3] 4 ... 273 274 275

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище