Дата / Час

Заповеди с общ интерес - 2023 г.

З А П О В Е Д № 84 гр.Търговище, 13.03.2023 г. за пожароопасен сезон.
Отвори
Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище