Дата / Час

Архив на годишни доклади за дейността на Областна Администрация Търговище

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Отвори
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2012 г. Отвори
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2013 г. Отвори

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Отвори
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2014 г. Отвори
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2015 г. Отвори

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Отвори
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2015 г. Отвори
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2016 г. Отвори

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Отвори
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2016 г. Отвори
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2017 г. Отвори

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Отвори
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2017 г. Отвори
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2018 г. Отвори

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Отвори
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2018 г. Отвори
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2019 г. Отвори

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Отвори
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2019 г. Отвори
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2020 г. Отвори

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Отвори
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2020 г. Отвори
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2021 г. Отвори

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Отвори
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2021 г. Отвори
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2022 г. Отвори

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Отвори
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2022 г.Отвори
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2023 г.Отвори

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Отвори
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2023 г.Отвори
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2024 г.ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище