Дата / Час

Войнишки паметници - Община Омуртаг
НАИМЕНОВАНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

ПРИЛОЖЕНИЯ

(Снимки и описание)

Беломорци
Беломорци1Беломорци2
Долна Хубавка
Долна Хубавка
Камбурово1
Камбурово1
Камбурово2
Камбурово2
Обител
Обител
Омуртаг1
Омуртаг1
Омуртаг2
Омуртаг2
Омуртаг3
Омуртаг3
Станец
Станец
Тъпчилещово
ТъпчилещовоПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище