Дата / Час

Съобщение за провеждане на консултации за назначаване на РИК
Публикувано на 23.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И ЕМинистърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание
чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 299+000 до км 310+940, на територията на област Търговище и област Разград, подробно описани в Решение № 343 на Министерския съвет от 17 май 2024 г.
С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.
сряда 12 юни 2024 - 10:36:25
изглед за печат
В Областна администрация - Търговище се проведе третото за 2024 година заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище, председателствано от областния управител на област Търговище Гергана Цонева. Членовете на комисията гласуваха единодушно дневния ред на заседанието, на което бяха разгледани проектните предложения от работодатели за разкриване на работни места и включване в регионална програма за заетост и обучение в област Търговище през 2024 г.
В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2024 г. Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата по разработване на регионалните програми за заетост, като законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка административна област.
"Регионалната програма е разработена въз основа на проектни предложения на областната и общинските администрации по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. В резултат на изпълнението на програмата ще бъдат назначени 100 лица на територията на област Търговище", заяви в началото на заседанието областният управител на област Търговище Гергана Цонева.
Тя обясни още, че 37 лица ще бъдат назначени на пълен работен ден, а 63 лица в общините Омуртаг, Опака и Антоново на 6- часов работен ден. Размерът на отпуснатите финансови средства по програмата е 471 148 лв., като Областна администрация - Търговище участва в програмата с 4 наети лица, от които 1 ще бъде в сградата на институцията, а 3 ще работят в други държавни учреждения - Държавен архив, РЗИ и РДСП.
В Регионалната програма за заетост се включва проектното предложение и от общинска администрация - Търговище - с 15 работни места за 8-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Общинска администрация - Попово - 18 работни места за 8-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Общинска администрация - Омуртаг - 22 работни места за 6-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Общинска администрация - Антоново - 21 работни места за 6-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Общинска администрация - Опака - 20 работни места за 6 -часов работен ден, за срок от пет месеца. Областният управител на област Търговище Гергана Цонева разясни, че целта на програмите е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. В обхвата на целевата група се включват: безработни младежи до 29 г. (вкл.), продължително безработни лица, безработни лица над 55-годишна възраст, безработни лица с основно и по-ниско образование, включително самоопределили се като роми, безработни лица без професионална квалификация и безработни лица с трайни увреждания.
По данни на Дирекция "Бюро по труда" равнището на безработицата и регистрираните безработни в област Търговище през 2023 г. е следното:

• Община Търговище – 5,31%, брой безработни - 1084;
• Община Попово – 9,9%, брой безработни - 761;
• Община Омуртаг – 13,8%, брой безработни - 967;
• Община Антоново – 21,3%, брой безработни - 415;
• Община Опака– 25,2%, брой безработни – 417.
Областна администрация Търговище

вторник 11 юни 2024 - 19:15:42
изглед за печат
Областният управител на област Търговище Гергана Цонева и нейният заместник Димитър Станев уважиха проявите, посветени на Празника на град Попово – 10 юни. Празникът започна с водосвет за добруването на града и жителите му, отслужен в храм „Св. Успение Богородично“. Веднага след това, в Дома на културата „Димо Коларов“, се състоя тържественото заседание на Общинския съвет.
„Днес Попово отбелязва 141 години от обявяването си за град.
Всеки празник е повод за радост и гордост, но всеки празник ни връща и назад към миналото, към историята, към корените. Съхранявайте тези традиции, културно – историческото наследство, които са повод за гордост и възхищение, поддържайте обичаите, които са символ на идентичността на предците ни, предавайте това ценно богатство, което Попово има - на идните поколения.
Вярвам, че с общи усилия ще работим за бъдещето на града и региона, за европейското развитие на Попово и благосъстоянието на поповчани", заяви областният управител на област Търговище Гергана Цонева в обръщението си по време на празничната сесия на Общински съвет.
Тя пожела здраве, благоденствие, просперитет и мъдри решения за всички жители на община Попово, връчвайки поздравителния адрес на кмета на Попово д-р Людмил Веселинов.
Областна администрация Търговище

неделя 09 юни 2024 - 08:14:09
изглед за печат
Днес областният управител на област Търговище Гергана Цонева гласува на изборите за Национален и Европейски парламент.
"Гласувах за европейското бъдеще на България, за разумността, стабилността и посоката на развитие", това заяви областният управител на област Търговище Гергана Цонева веднага след като упражни правото си на вот.
"Важно е да се гласува! Призовавам повече гласоподаватели днес да бъдат активни и да гласуват на изборите 2 в 1 - за Национален и Европейски парламент, да заявят гражданската си позиция и да подкрепят своите избраници", каза още областният управител на област Търговище Гергана Цонева.
Областна администрация Търговище

петък 07 юни 2024 - 19:59:53
изглед за печат
Областният управител на област Търговище Гергана Цонева и нейният заместник Димитър Станев поздравиха омуртагчани, по случай празника на община Омуртаг - 7 юни и 36-ата годишнина от полета на втория български космонавт Александър Александров.
С ритуал по издигане на знамената и приветствени слова започна официалното честване на празника.
Ръководството на Областна администрация връчи поздравителен адрес за празника на Юнал Османов, временно изпълняващ длъжността кмет на Общината, с пожелания за здраве, благоденствие и просперитет на всички жители.
"Нека с уважение и признателност към миналото гледаме напред към бъдещите възможности за развитие на региона. Убедена съм, че това може да се осъществи с отговорност, далновидност и упорита работа в интерес на всички жители на община Омуртаг", каза областният управител на област Търговище Гергана Цонева.
Гостите на празника поздравиха солисти към музикално - танцовата школа при Народно читалище "Отец Паисий-1870" - Омуртаг, танцов състав "Звездички" към Първо начално училище "Христо Смирненски" и вокална група "Пепеляшка" към Основно училище "Христо Ботев" - с. Камбурово.
Организаторите на събитието припомниха, че 7 юни е определен за празник на общината с решение на Общинския съвет от 28 април 2006 г., когато е приета и Наредбата за символиката на Община Омуртаг. Също така на този ден през 1988 г. в Космоса излита вторият български летец-космонавт Александър Александров, който е роден и израснал в Омуртаг.
Областна администрация Търговище

четвъртък 06 юни 2024 - 18:03:23
изглед за печат
Областният управител на област Търговище Гергана Цонева и нейният заместник Димитър Станев посетиха изложбата "Приятели", която бе официално открита в Художествена галерия "Никола Маринов" в гр.Търговище.
Директорът на ХГ "Никола Маринов" Пламен Проданов сподели с присъстващите, че това е четвърто издание на изложбата, като предишни домакини на събитието са били Поморие, Жеравна и Разград.
Тази вечер гостите на изложбата имаха възможност да разгледат близо 100 произведения на 44 художници и скулптори от цялата страна.
"Авторите на изложбата и тяхното творчество направиха вечерта незабравима, а чувството да се докоснеш до изкуството - приятно духовно изживяване", заяви областният управител на област Търговище Гергана Цонева след откриването на изложбата.
Областна администрация Търговище

четвъртък 06 юни 2024 - 14:58:57
изглед за печат
Заместник областният управител на област Търговище Димитър Станев бе гост на празничния концерт на Вокално инструментален състав "Златни зари" към ОНЧ "Напредък -1864".
Тържественият концерт отбеляза 25-та годишнина от създаването на състава и половин вековната им творческа дейност. "Душата ми жадува песен" - така организаторите бяха озаглавили концерта за любителите на старите градски шлагери.
Припомнени бяха едни от най-големите отличия на състава, множеството концерти и участия през годините.
Заместник областният управител на област Търговище Димитър Станев връчи кошница с цветя от името на областния управител и администрацията, по случай годишнината на ВИС "Златни зари", с пожелания за здраве и нестихващ ентусиазъм към песенното изкуство.
Областна администрация Търговище

сряда 05 юни 2024 - 09:19:49
изглед за печат
Всички български граждани, които желаят да гласуват извън страната, че може да гласуват в секция, в държава и място по техен избор. При гласуването те подават пред СИК декларация по образец (Приложение № 84-ЕП и Приложение № 86-НС от изборните книжа), че отговарят на условията да избират и че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Държавите, местата и адресите на избирателните секции, в които ще се гласува извън страната, са обявени на интернет страницата на Централната избирателна комисия и на интернет страницата на Министерството на външните работи. www.mfa.bg/bg/izbori-2024
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 300 301 302

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище