Дата / Час


БЪЛГАРИЯ С ГРИЖА ЗА ХОРАТА НА УКРАЙНА
БОЛГАРIЯ З ТУРБОТЮ ПРО ЛЮДЕЙ З УКРАЇНИ

Всички граждани и юридичиски лица, който желаят да помогнат на пострадалите от конфликта в Украйна могат да се обърнат към Областните организации на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ. Търговище - За връзка с БЧК –Търговище:
Дежурен- 0601/ 622 50 от 8:30ч.до 17:00ч.
БЧК- https://www.redcross.bg/
НА ВНИМАНИЕТО НА ХОТЕЛИЕРИ И
СОБСТВЕНИЦИ НА КЪЩИ ЗА ГОСТИ

​Във връзка с отпускането на средства на местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна, съгласно РМС № 145 от 10.03.22г., желаещите да настаняват лица в места за настаняване следва да попълнят приложения НАСТАНЯВАНЕ-ФОРМУЛЯР и да го изпратят на следния мейл: ua.displaced@tourism.government.bg.
ВХОД В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА


3 Декември е обявен за Международен ден на хората с увреждания през 1992 година от Генералната асамблея на ООН.

петък 02 декември 2022 - 12:34:58
изглед за печат
В клуба на общинската организация на хората с увреждания в Търговище, г-н В. Симеонов поздрави присъстващите и прочете поздравителен адрес от името на областния управител Станимир Парашкевов. „Вие сте достойна част от нашето общество и заслужавате нужното внимание и Ви уверявам, че и занапред ще правим всичко възможно, за да може животът Ви да бъде по-лек и приятен. От все сърце пожелавам на всички Вас много сили, воля и кураж за отстояване на своето достойно място в обществото“, се казва в обръщението на областния управител.

Областна администрация Търговище
Промените в дейностите проекта се отразяват в нивото на заплащане, удължаване срока за стажуване и значително облекчават работодателите за кандидатстване

петък 25 ноември 2022 - 12:43:22
изглед за печат
В проекта, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, е добавена нова дейност - „Осигуряване на заетост на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 9 месеца с осигурен ментор”. Така се разширява обхватът на заетост на младите хора, като се предоставя допълнителна подкрепа в работния процес. Възнаграждението на наетите младежи ще бъде в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година.
Нов момент има и в компонента обучение по време на работа. Възнаграждението на включеното по този ред в проекта безработно лице се променя от 90% на 100% от минималната работна заплата за съответната година, а понятието „наставници“ се заменя с „ментори“.
В компонента стажуване при работодател се увеличава възможността за продължителност на договора за стажуване – от 6 до 9 месеца. Възнаграждението е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място.
Заетостта по всички договори за стажуване или обучение по време на работа, или заетост следва да приключи не по-късно от 31.07.2023 г., като подаването на окончателно искане за плащане да не бъде по-късно от 31.08.2023 г.

Безвъзмездната финансова помощ по проект „Нова възможност за младежка заетост” е в размер на 148 259 833 лева.
Подробна информация за актуалните условия по проекта може да бъде предоставена от служителите в дирекции „Бюро по труда” в общините или.
намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта .

тук може да видите повече информация:

https://www.az.government.bg/bg/news/view/vlizat-v-sila-promeni-po-proekt-ay-nova-vyzmojnost-za-mladejka-zaetost-au-3914/
Областна администрация Търговище

сряда 23 ноември 2022 - 14:39:16
изглед за печат
На 23 ноември 2022 г. се състоя онлайн работна среща на Областния координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, ръководена от г-н Валери Симеонов - зам. областен управител на област Търговище.
В срещата участваха всички членове на Координационния център – началника и експерти от Регионалното управление по образованието /РУО/, представители на петте общини от област Търговище, експерти от РДСП, ДСП, РЗИ, Бюрата по труда, ГРАО и ОД на МВР, както и директори на всички учебни заведения в област Търговище.
За учебната 2022/ 2023 г. в област Търговище са определени и функционират 36 екипа за обхват, разпределени в 5-те общини на територията на областта, стана ясно от презентацията на г-жа Елка Станчева – началник на Регионалното управление на образованието. В тези екипи участват 477 членове - представители на учебните заведения, РУО, общините, МВР и дирекциите „Социално подпомагане“ от област Търговище. Основна тяхна задача е да осъществят пряк контакт на терен със семействата на отпадналите или застрашените от отпадане от училище ученици, да установят причините и рисковите фактори за това и да набележат конкретни мерки за приобщаване и задържане на децата в образователния процес.
Екипите за обхват са посетили през годината 253 адреса в областта, установени 5670 деца и ученици със статут „в чужбина“ и 1831, които никога не са били записвани в учебно заведение или детска градина. Изтъкнаха се някои от основните причини за отпадане от образователната система – като липсата на имунизации за децата в детските градини, етнокултурни съображения, тежки здравословни проблеми и др.

В резултат от дейностите по Механизма и посещенията на екипите обхванатите в образователната система деца и ученици са 99,59% от всички деца и ученици, подлежащи на задължително образование.


Областна администрация Търговище
Министерство на иновациите и растежа осигурява 5 млрд. лв. за бизнеса по структурните фондове.

петък 18 ноември 2022 - 13:56:28
изглед за печат
Домакин на срещата беше областният управител Станимир Парашкевов. В срещата взеха участие кмететове на общини от областта, представители на бизнеса, работодателски организации и институции.
Българската агенция за инвестиции е в процес на сертифициране на два инвестиционни проекта за 24,7 млн. лв. в област Търговище.
Служебният кабинет работи на пълни обороти, за да осигури глътка въздух за българските малки и средни предприятия в страната. Благодарение на съвместната работа с вицепремиера Пеканов и други ресорни министри осигурихме европейски средства през новия програмен период в размер на над 14 милиарда лева по 7 официално одобрени програми. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по време на мобилна приемна с областния управител на Търговище Станимир Парашкевов. На мобилната приемна присъстваха още представители на местния бизнес и местната власт.
Пулев подчерта, че по линия на структурните фондове само през Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще бъдат осигурени 5 млрд. лв. за бизнеса. „Вече е одобрена в рекордно кратки срокове новата програма Конкурентоспособност 2021-2027 (ПКИП) с общ бюджет от близо 3 млрд. лв. МИР изпрати за одобрение в Брюксел и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация с бюджет от 2,14 млрд. лв., като очакваме и нейното одобрение в близките седмици“, посочи министърът.
Той изтъкна, че Планът за възстановяване и устойчивост е отворен и работи. „По линия на МИР, само по Плана до края на годината към малките и средни предприятия ще тръгнат 600 млн. лв. Работи се по четири процедури, като две от тях са вече отворени – „Технологична модернизация“ и „ИКТ решения и киберсигурност. До дни ще бъде обявена за обществено обсъждане и третата процедура – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“, с бюджет от 200 млн. лв., а четвъртата ще бъде за развойни дейности и интелектуална собственост за 120 млн. лв.“, каза Пулев. Стана ясно още, че до края на годината МИР ще обяви фирмите, които ще получат финансиране по първата отворена процедура за „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване.
Началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов изтъкна, че по данни на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) от област Търговище са подадени 23 проектни предложения с общо заявено безвъзмездно финансиране за над 5 млн. лв. по първата отворена процедура от Плана за „Технологична модернизация“.
По думите му МИР е финансирало и 5 проекта за енергийна ефективност за над 642 хил. лв. Отпуснатата безвъзмездната финансова помощ за преодоляване на последствията от COVID-19 в Търговище, също по линия на МИР, е за 5,6 млн. лв. като са сключени 266 договора за получаването й.
Якимов допълни, че в област Търговище, също по линия на МИР, Българската агенция за инвестиции е в процес на сертифициране и на два инвестиционни проекта за 24,7 млн. лв. в сектор производство. „По линия на Българската банка за развитие, чиито принципал също е МИР, в област Търговище са финансирани 57 предприятия за над 11 млн. лв.“, заяви той.
По думите на Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), стремежът на МИР е да бъдат улеснени процедурите за кандидатстване по програмите, като се намали административната тежест върху бизнеса. Илияна Илиева обяви, че в близките дни ще бъде качена за обществено обсъждане процедура по ПВУ чрез която ще се финансират компании, получили знака „Печат за високи постижения“ (Seals of Excellence) на ЕК. Иновативните им идеи ще бъдат подкрепени с общо 118 млн. лв.“.
Областна администрация Търговище
Под ръководството на заместник областният управител на Търговище Валери Симеонов, днес се проведе заседание на комисията, която изготви Областната аптечна карта за област Търговище.

сряда 16 ноември 2022 - 14:45:00
изглед за печат
На заседанието присъстваха членовете на Комисията, определена със Заповед на Министъра на здравеопазването, в която са включени представителите на всички общини, на Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Регионалната фармацевтична колегия-Търговище и др. В рамките на указаните срокове от Министрство на здравеопазването, Комисията събра необходимата информация за наличността на аптеки по населени места, разположение, достъпност, потребление и брой магистър - фармацевти и помощник- фармацевти. Съгласно утвърдена Методика и заложени осреднени данни за страната, бяха изчислени и данните, които формират областна аптечна карта за нашата област.

Тази аптечна карта показва минималните потребности относно необходимия минимален брой аптеки и за необходимия минимален брой на работещи магистър- фармацевти и помощник- фармацевти, които да обслужват тези аптеки. Целта на Областната аптечна карта, която се изработва за първи път, е да се покаже актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности, както и да се определи броя на магистър фармацевтите. В момента в областта функционират 28 аптеки, 22 от тях със сключен договор с РЗОК- Търговище. От тях 13 са в областния град, 5 в Омуртаг и 10 в Попово. Те се обслужват от 45 магистър-фармацевта и 46 помощник- фармацевта.

При определената в становището за областна аптечна карта, минимална потребност е от 40 аптеки в нашата област, включително и 3 аптеки с денонощен режим на работа. Необходими са минимум 109 магистър- фармацевта и 51 помощник- фармацевта. Заложена е и възможността, за разкриване на аптеки с ръководители помощник –фармацевти в по- малките населени места в общините Опака, Антоново и Омуртаг, където има труднодостъпни населени места и лекарство снабдяването е силно затруднено. Така получената аптечна карта за област Търговище ще бъде утвърдена от областния управител и изпратена в Министерство на здравеопазването.

Членовете на областната комисия се обединиха и около предложения, които ще бъдат депозирани в Министерство на здравеопазването, свързани с промяна на националната политиката, свързана с подобряване достъпа на населението до лекарствени продукти, особено с тези от първа необходимост.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде направена и Националната аптечна карта. За изготвянето на Националната аптечна карта ще бъде назначена национална комисия, чийто председател ще е министъра на здравеопазването.


Областна администрация Търговище
Журналист, издател, писател и общественик - Божидар Никколов бе отличен за цялостната се дейност

сряда 16 ноември 2022 - 07:22:56
изглед за печат

ДО
Г-Н БОЖИДАР НИКОЛОВ
ГР.ТЪРГОВИЩЕ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми Господин Николов, приемете моите най- сърдечни поздрави по повод Вашият 80 годишен юбилей
Една достойна годишнина за личност, надарена с много таланти и с будна активна гражданска позиция. Вашата отдаденост на добрата журналистика, на чистото слово и книжовност –Ви отрежда заслужено място сред най- ярките общественици и духовни будители на съвременно Търговище. През всичките тези години поколения млади журналисти и творци, хора на перото и духовността, израснаха, с примера, който имаха и ще имат във Ваше лице. Защото толкова много и толкова малко са тези години, преди всичко изпълнени с любов и вярност към пламенната журналистика и преклонението към българското слово, род и родина! На днешният ден честваме творческия юбилей не само на главния редактор и уважаван от всички журналист и писател, но и личния празник на човека Божидар Николов. Безкрайно позитивен и с плам към всичко стойностно, Вашият опит, житейска мъдрост, човешка деликатност и отстояване на принципи и позиции е пример, достоен за подражание и уважение.
Уважаеми Господин Николов,
изразявам увереността си, че като творец ще запазите яркото си присъствие в културния и обществения живот в нашия град. Пожелавам Ви здраве, дълголетие, топлота, дарявана от близките, вярна муза и успешни творчески търсения и намирания!

Честит достоен юбилей!
С уважение,
СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ
Областен управител на област Търговище 15.11.2022 год.

Областна администрация Търговище

вторник 08 ноември 2022 - 07:34:14
изглед за печат
ДО СТ.КОМ.МАРИАН МИХАЙЛОВ,
ДИРЕКТОР НА ОД МВР –ТЪРГОВИЩЕ
НАЧАЛНИЦИ НА РПУ- ТЪРГОВИЩЕ, РПУ- ОМУРТАГ И РПУ-ПОПОВО

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми ст. ком. М. Маринов,
Уважаеми госпожи и господа, ръководители и служители в структурите на полицията в област Търговище,

ПОЗДРАВЯВАМ ВИ С ПРАЗНИКА НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИЦИЯ - 8 НОЕМВРИ!
Днес е и денят, в който Българската православна Църква почита Вашия покровител и патрон Свети Архангел Михаил – символ на силата, на властта, изпълняваща закона и осигуряваща реда!
Да следваш професионалният път на полицая, означава да притежаваш качества като чест, достойнство, морални ценности и готовност да се жертваш в името на другия. Вие заслужавате уважение и признателност за смелостта и самоотвержеността, с които изпълнявате своите професионални задължения. Ежедневно отстоявате законността и правовия ред, с което гарантирате спокойствието в обществото и защита правата на всеки един гражданин. Волята и професионализмът, с които всички Вие ежедневно служите на гражданите на нашата област и страната ни, са достойни за уважение и човешка благодарност! Уверен съм, че предизвикателствата на съвременния динамичен и неспокоен свят, ще бъдат и в бъдеще фактор, който да Ви мотивира да продължавате да влагате време и усилия във високоотговорната си работа, да повишавате своите професионални компетенции!
Благодаря за проявения професионализъм и доброто сътрудничество! Пожелавам на Вас и на Вашите семейства здраве, благополучие, лични и професионални успехи!
Честит празник!
С уважение,
СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ
Областен управител на област Търговище
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 268 269 270

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище