Дата / Час

Повод за свикване на днешното заседание е постъпила информация от ОДМВР – Търговище относно зачестилите случаи на тежки пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали граждани на територията на област Търговище

петък 26 май 2023 - 13:49:44
изглед за печат
Заседанието се проведе под председателството на областния управител Станимир Парашкевов, като присъстваха още заместник областният управител, гл. секретар и експерти от Областна администрация, ком. Димитър Димитров – началник на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Търговище, ст. инсп. Атанас Димитров – началник група „Пътен контрол“ при ОДМВР – Търговище, представители на Районните полицейски управления в Попово и Търговище, експерти от РЗИ – Търговище, ЦСМП – Търговище, РУО – Търговище, Областно пътно управление, Автомобилна администрация, РДПБЗН – Търговище, БЧК и Общините в областта. Чрез видеоконферентна връзка се включи г-н Светослав Васев – експерт от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
Представителите на ОДМВР – Търговище изнесоха тревожни данни за пътните инциденти като цяло и завишен брой ранени и загинали граждани вследствие на ПТП в нашата област. От изготвен от ОДМВР – Търговище сравнителен анализ стана ясно, че в периода 1 януари – 12 май 2023 г. общият брой ПТП е нараснал с 54 бр., тежките ПТП са се увеличили с 26 бр., а ръстът при загиналите и ранените е съответно със 7 бр. и 40 бр. спрямо същия период на 2022 г.

В периода 1 януари – 12 май 2023 г. на територията, обслужвана от ОДМВР – Търговище, са регистрирани общо 257 бр. ПТП, от които 48 бр. тежки ПТП с 8 бр. загинали и 67 бр. ранени лица. За същия период на 2022 г. общият брой на ПТП е 203, от които 22 бр. тежки ПТП с 1 бр. загинал и 27 бр. ранени лица.
Членовете на комисията идентифицираха и обсъдиха различни проблеми, свързани с пътния травматизъм: състоянието на пътната мрежа, знаковото стопанство, наситеността и качеството на пътния контрол, но на първо място поведението на водачите и пътниците в моторните превозни средства – непоставяне на предпазни колани за водача и за пътниците, особено в автобуси и маршрутки, завишената скорост, дори и при поставени и обозначени камери, както и употребата на алкохол и упойващи вещества от водачите на МПС по време на шофиране.
В края на заседанието се разписаха конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност, съвместно между компетентните институции.
Взе се решение за извършване на съвместни проверки и огледи от органите на МВР с представители на стопаните на пътища (Общини и ОПУ) за установяване състоянието на пътната настилка, знаковото стопанство, маркировката, пътните принадлежности, светофарните уредби и останалите елементи на пътната инфраструктура. Проверките по републиканската пътна мрежа и по общинските пътища и улици следва да се организират през идния месец, като документираните резултати от извършените обходи и огледи да се докладват на следващото заседание на Областната комисия по БДП.


Областна администрация Търговище

вторник 23 май 2023 - 13:44:38
изглед за печат

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, КУЛТУРНИ И ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ, СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Поздравявам Ви по повод най-светлия ни празник, уникален за българския народ – Деня на духовността, просветата и славянската писменост – 24 май!
Празник на Светите равноапостоли – братята Кирил и Методий! На този ден с особена почит си спомняме за постиженията и всеотдайността на българските учени, просветители, духовници, които през вековете до днес градят културната крепост на писмеността, просветата и знанието. На днешните просветители, пожелавам дръзновение, вяра и сила на духа, в името на българската култура, изкуство и писмено слово! За да я има България!

Областен управител на област Търговище
Станимир Парашкевов
Областна администрация Търговище

понеделник 22 май 2023 - 14:23:44
изглед за печат
Днес, под председателството на заместник областния управител Валери Симеонов в пресцентъра на областна администрация –Търговище се сформира и проведе първото си заседание междуведомствена комисия, в чийто състав влизат експерти от областната администрация- Търговище , държавна агенция за метрологичен и технически надзор, басейнови дирекции, РИОСВ, напоителни системи , ОД на МВР и РДППЗН. Съгласно действащата нормативна база, към областният управител веднъж годишно се създава такава междуведомствена комисия, в състава на която се включват представители на изброените институции.

Целта на сформиране на тази комисия е да бъдат проверени язовирите в нашата област. Ще се провери техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

Комисията ще състави констативни протоколи след всяка една проверка, в които ще се отразят констатации и предписания към собствениците, като за неизпълнение на предписанията от предходни проверки ще бъде съставен акт на установяване на административно нарушение .

Проверките на язовирите в нашата област започват от 06.06.2023г.

Областна администрация Търговище

вторник 16 май 2023 - 13:55:30
изглед за печат
По инициатива на областния управител на област Търговище Станимир Парашкевов, съвместно с кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров, днес в зала 28 зала на Община Търговище се проведе среща на ръководството на Държавно ловно стопанство „Черни Лом“, в лицето на инж. Петър Петров – директор и Ангел Чакъров- зам. директор и кметове на населени места, попадащи в обхвата на ловното стопанство от общината- с. Кошничари, с. Росина, с. Голямо Ново, с. Дралфа, с. Кръшно, с. Маково и с. Миладиновци.
Обсъдени бяха установените пропуски в организацията по заявяване и разпределяне на дървата за огрев, предоставяни на населението от тези населени места от Държавно ловно стопанство „Черни Лом“ .
Всички участници в работната среща постигнаха съгласие да координират действията си с цел добра организация и навременно предоставяне на заявеното количество дърва за огрев за следващия отоплителен сезон още през идващите летни месеци.
При установяване на пропуски и проблеми с организацията по снабдяване на населението от областта с дърва за огрев ще бъдат организирани срещи и в други населени места.

Областна администрация Търговище
Поводът за събирането на Комисията е постъпила информация, относно установени и набелязани проблеми с обезопасяването на районите на училищата и детските градини

петък 12 май 2023 - 14:14:52
изглед за печат
На заседанието присъстваха още заместник областния управител, гл. секретар и експерти от областна администрация, ком. Димитър Димитров- началник на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Търговище, експерт от РУО-Търговище и представители общините в областта. Чрез видео конферентна връзка се включи и г-жа Рени Бечева от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
В Областна администрация постъпи писмо от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ с указания за изпълнение на мярка „Представяне на информация за установени проблеми и конкретни предложения за обезопасяване на прилежаща инфраструктура в района на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие“. Мярката е заложена в Оперативния план за действие за 2023г. по Безопасност на движението по пътищата, като отговорник за изпълнението й са областните комисии по безопасност на движението по пътищата със съдействието на РУО. Чрез РУО- Търговище бе изискана информация относно установени проблеми с обезопасяването на районите на училища и детски заведения на ниво област. След систематизиране на информацията в необходимия формат, от РУО са изведени и конкретни предложения, подадени от директорите на съответните учебни и детски заведения къде да се поставят съответни знаци „Внимание! Деца!“ и ограничаващи скоростта, както и поставянето на изкуствени неравности, пътни маркировки, вкл. и пешеходни пътеки, поставяне на обезопасителни прегради към уличното платно, знаци за забрана за паркиране на входа и изхода на някои училища и детски градини, както и цялостната осветеност на районите около тях. Конкретни предложения постъпиха както за големи общински училища, така и такива в по- малки населени места и села.
Обобщената информация с конкретните предложения бяха представени детайлно пред членовете на Комисията. Взе се решение на ниво общини да се извършат допълнителни проверки от Общините, съвместно с ОДМВР и ръководствата на училищата, чрез които да се прецени целесъобразността, необходимостта и възможността за реализация на постъпилите предложения.

Областна администрация Търговище

петък 12 май 2023 - 08:32:07
изглед за печат
Днес, в залата на ОНЧ „Напредък – 1864“ –Търговище се проведе Информационно събитие за популяризиране на дуалната система на обучение пред родители и ученици от Търговище, Шумен и Разград. Официални гости на събитието бяха г-н Станимир Парашкевов- областен управител на област Търговище, г-жа Рая Матева – заместник кмет на община Търговище, г-жа Елка Станчева- началник на РУО Търговище, г-жа Полина Златарева- експерт Дирекция“ Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката, експерти от регионалните управления на образованието в Търговище, Шумен и Разград. Г-н Парашкевов поздрави организатори и гости на събитието, като пожела успех и ползотворна работа и каза още :

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 273 274 275

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище