Дата / Час


БЪЛГАРИЯ С ГРИЖА ЗА ХОРАТА НА УКРАЙНА
БОЛГАРIЯ З ТУРБОТЮ ПРО ЛЮДЕЙ З УКРАЇНИ

Всички граждани и юридичиски лица, който желаят да помогнат на пострадалите от конфликта в Украйна могат да се обърнат към Областните организации на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ. Търговище - За връзка с БЧК –Търговище:
Дежурен- 0601/ 622 50 от 8:30ч.до 17:00ч.
БЧК- https://www.redcross.bg/
НА ВНИМАНИЕТО НА ХОТЕЛИЕРИ И
СОБСТВЕНИЦИ НА КЪЩИ ЗА ГОСТИ

​Във връзка с отпускането на средства на местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна, съгласно РМС № 145 от 10.03.22г., желаещите да настаняват лица в места за настаняване следва да попълнят приложения НАСТАНЯВАНЕ-ФОРМУЛЯР и да го изпратят на следния мейл: ua.displaced@tourism.government.bg.
ВХОД В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА
четвъртък 11 август 2022 - 07:09:43
изглед за печат

Централната избирателна комисия със свое решение от 10 август 2022г. назначи Районна избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район - Търговище , за изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.

Paйoннaтa избиpaтeлнa ĸoмиcия – Tъpгoвищe ще сe състои от 13-члeнa. Председател отново ще бъде адвокат Диана Игнатова. Нейни заместници ще са Людмил Ивaнoв и Тодор Тодоров, а секретар на РИК - Дениз Хюсниев.

Районната избирателна комисия ще встъпи в правомощията си на 13 aвгycт 2022 г.
Целият текст на решението може да видите на официалната страница на ЦИК- https://www.cik.bg/bg/decisions

Областна администрация Търговище
От 11 август до 18 август 2022год. се въвеждат нови противоепидемични мерки в цялата страна

четвъртък 11 август 2022 - 06:25:00
изглед за печат
От днес, четвъртък, 11 август, предпазна маска за лице ще трябва да бъде носена само в лечебни заведения, оптики, аптеки, в институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни, в градския транспорт, като забраната не включва деца до 6- годишна възраст.
Това е разпоредено в заповед на министъра на здравеопазването , която влиза в сила от днес и ще бъде в сила до 18 август, включително. С издаването на подобна заповед се цели уеднаквяването на противоепитечмичните мерки в цялата страна. Настоящата заповед отменя заповедта на директора на РЗИ- Търговище, която действаше до този момент за територията на област Търговище с № РД- 01-122 от 28.07.2022г.

Целия текст на заповедта на министъра на здравеопазването може да видите да сайта на Министерство на здравеопазването

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/08/09/zapoved_obshta_08082022.pdf
Областна администрация Търговище

сряда 10 август 2022 - 13:04:40
изглед за печат
Днес 10.08.2022г.,в пресцентъра на Областна администрация –Търговище се проведе заседание на Междуведомствената комисия за проверка на техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти на територията на област Търговище, назначена със Заповед на областния управител на област Търговище.
На заседанието присъстваха представители на Областна администрация- Търговище, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция „Черноморски Район“ и Басейнова дирекция „Дунавски район“, Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Регионална инспекция по околната среда и водите – Шумен.
В рамките на последния месец са извършени проверки по утвърден график на всички язовири, класифицирани в първа и втора степен на потенциална опасност в областта, като членовете на комисията са проверили техническото и експлоатационното състояние на водоемите, изправността на язовирните стени и съоръженията към тях.
В тази връзка са съставени общо 41 констативни протокола. За 28 язовира бяха направени 43 предписания към общини, собственици и сдружения за напояване и са поставени конкретни срокове за изпълнение.
Предписанията са основно за: премахване на дървета и храсти от язовирните стени, профилиране на преливници и премахване на мрежи от преливници.
Към момента на проверките не са установени язовири с водно ниво близко до преливен ръб, т. е няма опасност от преливане.
Предстоят проверки и на проводимостта на речните корита, както и какво е състоянието на дигите и речните брегове.

Областна администрация Търговище
Политическите партии и коалиции постигнаха съгласие за ръководните позиции в РИК –Търговище

събота 06 август 2022 - 08:15:39
изглед за печат
Днес, 06.08.2022 г., в Пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведоха консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия /РИК/ за 28- ми многомандатен избирателен район - Търговище за предстоящите на 2 октомври 2022 г. избори за народни представители.
В залата присъстваха представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание - коалиция „Продължаваме Промяната“ коалиция ГЕРБ- СДС, коалиция „БСП за България“, ПП ДПС, ПП „Има такъв народ”, коалиция „Демократична България- обединение“ и ПП “Възраждане“.
Провеждането на консултациите е във връзка със задължението на Областния управител за определяне състава на РИК, съгласно изискванията на чл. 60- 62, чл. 65, чл. 66 и § 1, т. 10 от Изборния кодекс и съобразно решение № 1198- НС от 02.08.2022г. на Централна избирателна комисия. Областният управител г-н Станимир Парашкевов откри консултациите, като подробно запозна присъстващите с Решение № 1198-НС от 02.08.2022г на ЦИК, в частта за общия брой на членовете на РИК - Търговище.
РИК- Търговище ще се състои от 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като съотношението между партиите и коалициите е, както следва: за Коалиция „Продължаваме Промяната“- 4 членове, за Коалиция ГЕРБ СДС – 3 членове, за ПП “Има такъв народ“- 1 член, за Коалиция "БСП за България" - 1 член; за ПП ДПС - 2 членове; за Коалиция „Демократична България - Обединение" - 1 член, за ПП „Възраждане“- 1член.

В дух на диалогичност, по време на консултациите, политическите формации постигнаха съгласие за председател на РИК- Търговище да бъде избрана г-жа Диана Игнатова- юрист, , предложена от Коалиция „БСП за България”. Подкрепено бе и искането на ПП ДПС за секретар на Комисията. Това да бъде г-н Дениз Хюсниев – юрист. Съгласие бе постигнато и за заместник- председателите на РИК – Търговище, г-н Тодор Тодоров- юрист – предложен от Коалиция ГЕРБ СДС, и г-н Людмил Иванов- също юрист - предложен от Коалиция „Продължаваме Промяната“.
Областният управител благодари на представителите на политическите формации за направените предложения и закри консултациите, на които бе постигнато съгласие. Г-н Парашкевов заяви, чевсички подадени предложения и подписания протокол от проведената консултация ще бъдат изпратени до ЦИК в законоустановения срок за окончателно решение за състава на РИК – Търговище.
Областна администрация Търговище

понеделник 01 август 2022 - 10:10:31
изглед за печат
Екип от експерти на омбудсмана Диана Ковачева ще проведе информационни срещи за гражданите и гражданските организации в Търговище на 3 август. Ден по-късно ще бъде организирана приемна за граждани, съобщиха от пресслужбата на омбудсмана на страната.

Целта на срещите е участниците да бъдат запознати с новата електронна система за приемане на жалби на гражданите и гражданските организации и работата по тях. Информационната среща в Търговище ще бъде от 15:00 ч. в кафе театъра на Образцово народно читалище "Напредък -1864".
Информационните срещи се провеждат по проект „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.
Експертите на омбудсмана организират и изнесени приемни за гражданите в Търговище.

Приемната ще се проведе на 4 август (четвъртък) от 10:00 до 12:00 часа в пресклуба на БТА, на партерния етаж в сградата на Областната администрация.
Обявени са и телефони за предварително записване на граждани за приемната: 0878 592 642; 02/ 81 06 955; и 0601/ 613 11 – за Търговище.
Областна администрация Търговище

петък 29 юли 2022 - 07:04:49
изглед за печат
От 01 до 30 август 2022г. в Търговищка област влизат в сила частични мерки срещу Ковид-19.
Със заповед на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ с № РД-01-122/ 28.07.2022г. се въвежда носенето на предпазни маски в лечебните и социални заведения, оптики, аптеки и дрогерии и при посещение в РЗИ. Препоръчва се спазване на дистанция от метър и половина на местата, където се събират повече хора и работа от вкъщи, ако това е възможно. По данни на Информационния портал, област Търговище е вече в етап 1 от Националния план. Именно поради тази причина носенето на маски на гореизброените места, както и в обществения транспорт става задължително за всички, с изключение на деца до 6 години. Същевременно работодателите трябва да осигуряват редовно проветряване и дезинфекция, както и недопускане до работните помещения на лица със симптоми като повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други респираторни проблеми. Задължително става и провеждането на засилен сутрешен филтър в детските заведения. Ежедневен филтър ще бъде въведен и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
Областния координационен щаб и РЗИ- Търговище имат готовност при промяна в епидемичната обстановка да се реагира своевременно.
Заповедта е публикувана на сайта на РЗИ- Търговище и влиза в сила от 01.08.2022г. –понеделник.
виж тук :
https://rzi-targovishte.bg/doc/Z_122.pdf
Областна администрация Търговище
На провелото се днес 28.07.22год. спешно заседание на Областния кризисен щаб, свикано областния управител и председател на щаба – Станимир Парашкевов, се предложи въвеждането на противоепидемични мерки на територията на област Търговище.

четвъртък 28 юли 2022 - 13:55:56
изглед за печат
В заседанието взеха участие представители на РЗИ- Търговище, РЗОК-Търговище, лечебни заведения за болнична медицинска помощ, ЦСМП, общини, Областна дирекция по безопасност на храните и ОД на МВР-Търговище.
По данни на Информационния портал, област Търговище е вече в етап 1 от Националния план. В националният план за справяне с епидемията са разписани точно мерките, които се приемат и прилагат при преминаване на даден регион в следващ етап. Актуалната епидемична обстановка, сочи, че заболеваемостта на 14-дневна база в нашата област се е покачила до над 150 души на 100 000 население към настоящия момент. Само за последните 14 дни общо заразените са 163, от тях, 19 души са отчетените днес.
В тази връзка Областния кризисен щаб предложи въвеждането на противоепидемични мерки, съобразени с тези, разписани в Националния план. Предложените противоепидемични мерки са заложени в заповедта на РЗИ- Търговище, която ще влезе в сила след съгласуване от страна на държавния здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев и ще бъде публикувана на официалната страница на РЗИ.
Това се очаква да се случи днес или в утрешния ден.
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 263 264 265

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище