Дата / Час

АСП стартира обсъждане на областно и общинско ниво на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа) и Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата).


петък 01 декември 2023 - 09:34:48
изглед за печат
По покана на областния управител на област Търговище Гергана Цонева ученическият парламент на Търговище гостува в Областна администрация.
Младежите споделиха с областния управител темите, които ги вълнуват, каузите, които инициират, нещата, които не им допадат, както и тези, в които силно вярват.
"За мен е огромно удоволствие да се запозная лично с Вас, да чуя гласа Ви и всичко, което вълнува такива будни, отговорни, умни и можещи младежи, каквито сте. Търговище може да се гордее с Вас", каза областният управител на област Търговище Гергана Цонева пред младежите.
Заедно със зам.областния управител Петя Кирилова запознаха представителите на ученическия парламент със структурата и отговорностите на Областна администрация - Търговище.
Те от своя страна споделиха, че младите хора искат да знаят повече за институциите, за тяхната практическа работа, за правомощията и функциите, които изпълняват.
"Освен всичко, което пише в учебниците, ние като млади хора, както и нашите връстници, се вълнуваме от това, което ни заобикаля в реалния живот, практически приложимото, за което нямаме опит, но и което не се учи в училище. Интересуваме се, искаме да знаем, за да можем, да се развиваме и да вървим напред", споделиха младите хора от търговищкия ученически парламент.
По думите на областния управител на област Търговище Гергана Цонева срещата с младите лидери на Търговище е начало на едно бъдещо партньорство с тях по различни въпроси и инициативи, както и включването им в повече обществени дейности.
"Веси, Ани, Ивайла, Алекси, Маги Светимира, Георги, Джени, Андрея, Ренета и Зафер - Вашето поколение носи устрема на бъдещото, на младостта, на енергията, на смисъла. Желая Ви да не губите тези пориви, въпреки трудностите, които ще срещате по пътя на Вашето израстване. Бъдете смели, бъдете себе си, бъдете добри хора, мечтайте, развивайте се и успявайте", пожела областният управител на област Търговище Гергана Цонева на представителите на Търговищкия ученически парламент.
Младежите и техния координатор Марианна Савова обещаха следващата среща с ръководството на Областна администрация да бъде в ЦПЛР - ОДК Търговище, където да покажат как преминават работните им проекти в творческа атмосфера.
Областна администрация Търговище

петък 01 декември 2023 - 08:53:46
изглед за печат
Областна администрация Търговище съвместно с Регионално управление на образованието - Търговище организираха работна среща на тема "Дуална система на обучение в Област Търговище 2018-2024".
Повод за тази среща с ръководствата на професионалните гимназии от областта и представители на бизнеса бе подготовката на предстоящия държавен план-прием за учебната 2024-2025 г.
"За да бъдат подготвени за пазара на труда младежите имат нужда от качествена практическа подготовка и обучение. Оценяваме Вашите усилия в тази насока, а успешното сътрудничество с бизнеса дава стартова възможност на учениците да получат едно добро професионално бъдеще", заяви в началото на срещата о бластният управител на област Търговище Гергана Цонева.
Тя благодари на всички ангажирани в системата на дуалното обучение и изрази надежда интересът към този вид образование да се засилва от страна на учениците и техните родители.
По думите на ст.експерт по професионално образование и обучение в РУО - Търговище Симеон Симеонов от сформирането на първата дуална паралелка през учебната 2018-2019 г. в Попово до този момент са реализирани общо 30 такива паралелки на територията на област Търговище.
"Сътрудничеството, което изградихте през годините е много полезно, предвид успешната подготовка на бъдещите кадри за бизнеса", заяви по време на срещата началникът на РУО - Търговище Елка Станчева.
По данни на РУО - Търговище през тази учебна година седмокласниците са 818, което е със 123 по-малко, а това от своя страна ще повлияе на броя на паралелките в държавния план-прием.
Областна администрация Търговище

сряда 29 ноември 2023 - 14:20:24
изглед за печат
В Областна администрация Търговище бе проведено съвместно заседание на Областния съвет по условия на труд и Областния съвет за тристранно сътрудничество. Заседанието бе водено от областния управител на област Търговище Гергана Цонева в присъствието на членовете на комисиите.
Вносител по първата точка от дневния ред на заседанието бе директорът на ТП на НОИ Петър Стоицов, който представи сравнителен анализ на регистрираните трудови злополуки и професионални заболявания през деветмесечието на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. за област Търговище.
По данни от оперативната информация на НОИ за трудовия травматизъм броя на трудовите злополуки на територията на областта е намалял с 15%, спрямо същия период през 2022 г. При изпълнение на трудовите си задължения са пострадали 33 работници и служители, докато през 2022 г. са били 38.
"От общия брой трудови злополуки за деветмесечието на 2023 г. 30 са станали на работното място, а 3 са се случили по време на отиване или връщане от работа. С издадени разпореждания 32 злополуки са признати за трудови и само 1 - не е, а загубените календарни дни във временна неработоспособност през 2023 г. са общо 2589, което е с 76,25% по-малко от регистрираните година по-рано - 4563 дни", заяви директорът на ТП на НОИ Петър Стоицов.
Той добави още, че повече от половината от трудовите злополуки през деветмесечието на 2023 г. са в сектор "Производство на изделия от други нематериални минерални суровини" -20 бр., а на второ място е сектор "Държавно управление" - 4 бр.
По данни на ТП на НОИ през 2023 г. при трудова злополука на работното място са пострадали 27 мъже и 6 жени, в сравнение с 2022 г., когато са били 24 мъже и 14 жени.
По втора точка от дневния ред на заседанието вносител бе Юлияна Митева началник отдел "Статистически изследвания" - Търговище, която предостави информация, относно дейността на нефинансовите предприятия в област Търговище.
"Представените и обработени Годишни отчети за дейността на нефинансовите предприятия в област Търговище за 2021 г. са 4043 предприятия, като най-голяма е групата на микропредприятията /до 9 заети/ - 3700. Броят на малките предприятия/от 10 до 49 заети/ е 289, на средните /от 50 до 249 заети/ - 46, а на големите /с 250 и повече заети/ са 8", заяви Юлияна Митева.
Тя допълни още, че най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - 1642. В нефинансовите предприятия на областта са заети 22 636 лица и са реализирани приходи от дейността на стойност 3 978 млн.лв.
По време на заседанието областният координатор на КНСБ за област Търговище Николай Дяков разясни промените в Кодекса на труда и Наказателния кодекс, относно синдикалните права.
Областна администрация Търговище

понеделник 27 ноември 2023 - 12:23:13
изглед за печат
„63 населени места от областта са без електрозахранване, а 44 – без водоподаване. Взети са необходимите мерки по отстраняване на проблемите и щетите вследствие на обилния снеговалеж и навяванията. Всички институции оказват съдействие за по-бързото нормализиране на обстановката, работят в синхрон и при пълна мобилизация за превенция и отстраняване на авариите и защита на хората“, заяви областният управител на област Търговище Гергана Цонева.
Към момента в област Търговище няма затворени пътни участъци, въведено е ограничение за тежкотоварни автомобили. За Община Омуртаг е обявено бедствено положение в рамките на 48 часа, а в останалите 4 общини на територията на област Търговище постепенно обстановката започва да се нормализира.
„Възстановено е електрозахранването в помпена станция Преслав и водоснабдяването на основния водопровод за Търговище, очаква се към 17:00 ч. водата да достигне до крайните потребители в град Търговище“, каза още областният управител на област Търговище Гергана Цонева и допълни, че през изминалото денонощие в Областна администрация - Търговище са постъпили сигнали за закъсали автомобили, които своевременно са изтеглени.
Отстраняват се от платната падналите и счупените клони, вследствие на мокрия сняг, за да не пречат на движението и снегопочистващата техника.
Ще бъдат изпратени указания до собствениците на язовири, относно следене на водните нива и облекчителните съоръжения.

Областна администрация Търговище

понеделник 27 ноември 2023 - 11:51:52
изглед за печат
Онлайн обучение за работа с виртуална туристическа платформа организират от Министерството на туризма. Осъществяването на обучението е във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0003 - „Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг“ и изграждането на онлайн туристическа платформа.
„Целта на обучението е да представи възможностите на платформата и механизмите за актуализация на съдържанието й по отношение на туристически забележителности и атракции, полезна за туристите информация и други теми, свързани с дейността и развитието на туризма в съответните региони“, обясни Петя Анева, ст.експерт в Дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация - Търговище.
Онлайн обученията на тема „Въвеждане на информация и работа с виртуална туристическа платформа“, чиято единична продължителност е до 30 минути, ще се проведат по следния график:

Дата Начални часове
28 ноември 2023 г. (вторник) 10:00 ч. / 13:00 ч. / 16:00 ч.
29 ноември 2023 г. (сряда) 10:00 ч. / 13:00 ч. / 16:00 ч.
30 ноември 2023 г. (четвъртък) 10:00 ч. / 13:00 ч. / 16:00 ч.


Желаещите могат да се включат в обучение по избор в удобен ден и час според горепосочения график на следния линк: https://bbb.gateway.bg/b/u2f-r3r-cyl-z6w.
А за тази цел е необходимо да потвърдят участие в срок до 27 ноември 2023 г. на електронна поща N.Manevski@tourism.government.bg , посочвайки име на участник и/или название на организацията и актуален адрес на електронна поща.

Областна администрация Търговище

сряда 22 ноември 2023 - 20:19:02
изглед за печат
Уважаеми адвокати,

Приемете от името на Областна администрация - Търговище и лично от мое име най-сърдечни пожелания, по случай деня, в който българските адвокати отбелязват своя професионален празник - 22 ноември.
Пожелавам Ви много професионални успехи, удовлетворение от работата, борбен дух и силна воля в делата Ви!
Вие, българските адвокати, сте хората, които отстояват принципите на законността. Призвани сте да търсите и защитавате справедливостта, да бъдете отговорни и морални личности, да защитавате човешките права.
Отстоявайте тези принципи, бъдете винаги на страната на законността и върховенството на правото!
Бъдете мъдри!
Честит професионален празник!

Гергана Цонева
Областен управител на област Търговище
Областна администрация Търговище

събота 18 ноември 2023 - 17:01:43
изглед за печат
Заместник областният управител на област Търговище Петя Кирилова присъства на 11-та отчетно-изборна конференция на Регионален Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", която се проведе в гр. Търговище.
Зам. областният управител на област Търговище Петя Кирилова приветства председателя на СО "Подкрепа" д-р Юлиян Петров и делегатите на конференцията.
"През изминалите години КТ "Подкрепа" се утвърди като надежден социален партньор, готов да защитава професионалните и социални интереси на работещите. Пожелавам Ви да запазите това доверие и да го затвърждавате с годините", каза зам. областният управител на област Търговище Петя Кирилова.
По време на форума бе представен отчет на постигнатото през изминалия 4-годишен мандат на организацията и бяха начертани приоритетите и предизвикателствата пред бранша.
По време на конференцията д-р Даниела Димова бе преизбрана за председател на организацията, обединяваща синдикалистите в сферата на образованието от област Търговище.
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 285 286 287

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище