Дата / Час

Обяви
Заповед №ДС-03-01-77/09.04.2021 г. на За Областния управител на област Търговище
Отвори


Обявление за провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот – ЧДС, същият представляващ:

ПИ с идентификатор 73626.504.247 с площ 5 916 кв.м. с построените в него четири сгради, намиращ се в област Търговище, община Търговище, град Търговище, Промишлена зона
Отвори


Тръжни условия
Отвори

Списък на свободни имоти– частна държавна собственост за предоставяне под наем чрез търг или без търг по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13 от ППЗДС
Отвори

Заповед ДС-03-01-11/24.01.2020 г.
Отвори

Обява за инвестиционно предложение
ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище