Дата / Час

Плащане и фактуриране
New Document


Плащания по бюджетната /транзитна/ сметка се приемат за:

 • Такси за административни услуги и апостили;
 • Наеми;
 • Префактурирани консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, горива, вода, общински данъци и такси и застрахователни премии;
 • Застрахователни обезщетения;
 • Трансфери от други ведомства по изпълнение на договори и проекти;
 • Лихви за просрочени задължения;
 • Суми по присъдени вземания; • Плащания по набирателната сметка се приемат за:

 • Временни депозити;
 • Парични гаранции, обезпечения;

 • Въпросните плащания може да осъществите също и по следните начини:

 • В брой на гишето за административно обслужване, срещу издаване на приходна квитанция;
 • С банкова карта посредством ПОС устройство.
 • 

  Последни новини

  Анкета

  (C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище