Дата / Час

Плащане и фактуриране
New Document

Областна администрация - Търговище

адрес: ул."Стефан Караджа" №2

ЕИК/ Ид.№: 125043455

Ид.№ по ДДС: BG125043455

МОЛ: Митко Стайков СтайковRegional Administration - Targovishte

country: Bulgaria

address: Targovishte, 2 "Stefan Karadzha" Str.

ID No: 125043455

VAT No: BG125043455


Банкови сметки

Наименование

IBAN

Обслужваща банка

BIC

1.

Бюджетна сметка за разпореждане с бюджетни кредити в лв. /Транзитна сметка/

BG26 FINV 9150 3117 0928 15

ПИБ АД

FINVBGSF

2.

Сметка за чужди средства                                             /Набирателна сметка/

BG82 FINV 9150 3317 0928 09

ПИБ АД

FINVBGSF

 

Плащания по бюджетната /транзитна/ сметка се приемат за:

 • Такси за административни услуги и апостили;
 • Наеми;
 • Префактурирани консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, горива, вода, общински данъци и такси и застрахователни премии;
 • Застрахователни обезщетения;
 • Трансфери от други ведомства по изпълнение на договори и проекти;
 • Лихви за просрочени задължения;
 • Суми по присъдени вземания;

 

Плащания по набирателната сметка се приемат за:

 • Временни депозити;
 • Парични гаранции, обезпечения;

 

Въпросните плащания може да осъществите също и по следните начини:

 • В брой на гишето за административно обслужване, срещу издаване на приходна квитанция;
 • С банкова карта посредством ПОС устройство.

 Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище