Дата / Час

Заповеди с общ интерес - 2016 г.
Заповед №295 / 10.10.2016 г.
Отвори


Заповед №146 / 26.05.2016 г. на основание чл.32 ал.1 от закона за администрацията
Отвори


Заповед №127 / 11.05.2016 г. на основание чл.30 ал.1 от закона за администрацията във връзка с чл.4 ал.5 от устройствения правилник на Областните администрации
Отвори


Заповед №90 / 04.04.2016 г. относно назначаване на Междуведомствена комисия за проверка на безопасността за експлоатация на потенциално опасни водни обекти в област Търговище
Отвори


Заповед №75 / 24.03.2016 г. на основание чл.44 ал.1 от закона за собствеността и ползването на земеделски земи
Отвори


Заповед №74 / 24.03.2016 г. на основание чл.41 ал.2 от закона за собствеността и ползването на земеделски земи
Отвори


Заповед №73 / 24.03.2016 г. на основание чл.41 ал.1 от закона за собствеността и ползването на земеделски земи
Отвори


З А П О В Е Д № 68/18.03.2016 г. На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал.1 от Закона за горите и във връзка с предложение на Директора на РДГ Шумен вх. № ОМП–05.9 /17.03.2016 г. с цел осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на област Търговище
Отвори


Заповед №31 / 08.02.2016 г.
Отвори


Заповед №10 / 13.01.2016 г.
Отвори


Заповед №11 / 15.01.2016 г. на основание чл. 32 от Закона на администрацията във връзка с решение № 36 на МС от заседание на 11 март 2015 г. относно предприемане на превантивни действия за предотвратяване на потенциален риск от наводнения в страната
ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище