Дата / Час

Заповеди с общ интерес - 2018 г.
Заповед №133 /24.04.2018 г.
Относно: Определяне на пожароопасен сезон в горите за времето от 25.04.2018г. до 30.10.2018г..
Отвори


Заповед №185 /28.05.2018 г.
Относно: Одобряване на подробен устройствен план за обект "Оптична кабелна линия Търговище-Омуртаг"..
Отвори


Заповед №250 /19.07.2018 г.
Относно: Повишена епизоотична готовност..
Отвори


Заповед №280 /13.08.2018 г.
Относно: Организиране и провеждане на преглед на готовността за предоставяне на техниката-запас с мобилизационно назначение от собственици - физически и юридически лица.
Отвори


Заповед №350 /03.10.2018 г.
Относно: Подготовка за зимния сезон през 2018-2019 г..
Отвори


Заповед №425 /14.11.2018 г.
Относно: "Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет сайта на областна администрация - област Търговище".
Отвори
Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище