Дата / Час

Годишни отчети
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ.15, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2011 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2012 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2013 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2014 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2015 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2016 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2017 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2018 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2019 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2020 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
ОтвориИнформация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация.

За периода 01.01.2016 - 31.12.2016г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Областна Администрация Търговище, съгластно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2017 - 31.12.2017г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Областна Администрация Търговище, съгластно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.20168 - 31.12.2018г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Областна Администрация Търговище, съгластно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2019 - 31.12.2019г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Областна Администрация Търговище, съгластно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2020 - 31.12.2020г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Областна Администрация Търговище, съгластно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2021 - 31.12.2021г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Областна Администрация Търговище, съгластно глава III от ЗДОИ.Последни новини

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище