Дата / Час

Годишни отчети
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ.15, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2011 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2012 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2013 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2014 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2015 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2016 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2017 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2018 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2019 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2020 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
Отвори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2022 Г.
Отвори


Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация.

За периода 01.01.2016 - 31.12.2016г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Областна Администрация Търговище, съгластно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2017 - 31.12.2017г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Областна Администрация Търговище, съгластно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.20168 - 31.12.2018г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Областна Администрация Търговище, съгластно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2019 - 31.12.2019г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Областна Администрация Търговище, съгластно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2020 - 31.12.2020г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Областна Администрация Търговище, съгластно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2021 - 31.12.2021г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Областна Администрация Търговище, съгластно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2022 - 31.12.2022г. няма информация, предоставена повече от три пъти от Областна Администрация Търговище, съгластно глава III от ЗДОИ.Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище