Дата / Час

Заповеди с общ интерес - 2020 г.
Заповед №504/22.12.2020 - Относно: отказ от приемане на предложението за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на ПИ – ПОС по кадастралната карта кадастралните регистри на с. Пресиян, с. Александрово, с. Цветница, община Търговище
Отвори


ЗЗаповед №462/04.12.2020 - Относно: повторен отказ от приемане на предложението за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на ПИ – ПОС с идентификатор 24520.12.59, по кадастралната карта на с. Дългач, община Търговище
Отвори


Заповед №436/23.11.2020 г. на За Областния управител на област Търговище за разрешаване на община Омуртаг да възложи изработване на ПУП – ПП за Обект: „Реконструкция на част от водопровода от ВС „Кипилово“ в участъка от границата между област Търговище и област Сливен /шахта отток 44/ до НВ „Омуртаг“
ОтвориЗаповед №347/21.09.2020
Отвори


Заповед №305/17.08.2020 - Относно: приемане на предложението за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир Миладиновци, община Търговище
Отвори


Решение №191/03.06.2020 г. на Областния управител на област Търговище
Относно: разрешение на Кмета на община Попово пряко да възложи превози по посочените в решението автобусни линии.
Отвори


Заповед №100 /01.04.2020 г.
Относно: Осигуряване нa пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари
в горските територии на област Търговище.
Отвори


Заповед №81 /08.03.2020 г.
Относно: Извънредно заседание на Областния медицински съвет.
Отвори


Протокол от 08.03.2020г. от проведено извънредно заседание на Областния медицински съвет - област Търговище
Отвори


Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Регистрирани случаи на COVID19 на територията на областите Габрово и Плевен.
Отвори


Заповед № РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Регистрирани случаи на COVID19 на територията на областите Габрово и Плевен.
ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище