Дата / Час

АНТИКОРУПЦИОННА КУТИЯ

АНТИКОРУПЦИОННА КУТИЯ

Тук може да подавате сигнали за корупция.

На основание чл. 111, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс: „ Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”


e-mail: anticorupcia@tg.government.bg  

Адрес на пощенската кутия: град Търговище; улица "Стефан Караджа" № 2 - Сигнали за корупция

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК, ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ.

Отчет за наличието на получени сигнали за 2012 г.

Доклад за вътрешната оценка за корупционния риск в Областна администрация – ТЪРГОВИЩЕ за 2012г.

Доклад за вътрешната оценка за корупционния риск в Областна администрация – ТЪРГОВИЩЕ за 2013г.
Отчет за наличието на получени сигнали за 2013 г.
Доклад за вътрешната оценка за корупционния риск в Областна администрация – ТЪРГОВИЩЕ за 2014г.
Отчет за наличието на получени сигнали за 2014 г.
Отчет за наличието на получени сигнали за 2015 г.
Отчет за наличието на получени сигнали за 2016 г.
Доклад за вътрешната оценка за корупционния риск в Областна администрация – ТЪРГОВИЩЕ за 2015 г.
Доклад за вътрешната оценка за корупционния риск в Областна администрация – ТЪРГОВИЩЕ за 2016 г.
Отчет за наличието на получени сигнали за 2017 г.
Доклад за вътрешната оценка за корупционния риск в Областна администрация – ТЪРГОВИЩЕ за 2017 г.
Отчет за наличието на получени сигнали за 2018 г.
Доклад за вътрешната оценка за корупционния риск в Областна администрация – ТЪРГОВИЩЕ за 2018 г.
Отчет за наличието на получени сигнали за 2019 г.
Доклад за вътрешната оценка за корупционния риск в Областна администрация – ТЪРГОВИЩЕ за 2019 г.
Отчет за наличието на получени сигнали за 2020 г.
Доклад за вътрешната оценка за корупционния риск в Областна администрация – ТЪРГОВИЩЕ за 2020 г.
Отчет за наличието на получени сигнали за 2021 г.
Доклад за вътрешната оценка за корупционния риск в Областна администрация - ТЪРГОВИЩЕ за 2021г.
Отчет за наличието на получени сигнали за 2022 г.
Доклад за вътрешната оценка за корупционния риск в Областна администрация - ТЪРГОВИЩЕ за 2022г.
Доклад за вътрешната оценка за корупционния риск в Областна администрация - ТЪРГОВИЩЕ за 2023г.
Отчет за наличието на получени сигнали за 2023 г.Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище