Дата / Час

Обществени поръчки
Публикувано на 12.06.2020 г.
Прединвестиционно проучване за реконструкция и доизграждане на водоснабдителна система Дунав

Документация

ЕЕДОП

Обявление

Решение

Съобщение по чл.57, aл.3 ППЗОП

Протокол №1 27-07-2020

Протокол №2 31-07-2020

Протокол по чл.181 (4) ЗОП 31-07-2020

Решение по чл.22, ал.1 ЗОП 31-07-2020

Договор №19/03.09.2020

За 2021 г. и 2022 г. няма проведени обществени поръчки по реда на ЗОП от страна на Областна администрация - Търговище.


Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище