Дата / Час

Конкурси за държавни служители
Публикувано на 10.07.2020 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “старши експерт” в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация - Област Търговище.Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 09.07.2020 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “младши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - Област Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 08.07.2020 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “младши експерт” в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация - област Търговище.
Със Заповед №230/03.07.2020г. на Областния управител на Област Търговище, на основание чл.9а, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител, длъжността е определена за заемане от лице с трайни увреждания.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 26.06.2020 г. -
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 26.06.2020 г. -
С П И С Ъ К НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 15.06.2020 г. -
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 26.05.2020 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА длъжността “директор” на дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация - област Търговище.


Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.3,т. 1 НПКДС

Заявление за участие в конкурс
Заявление за участие в конкурс
Приложение-3 към чл.17, ал.2.


Публикувано на 24.09.2019 г. -
ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Публикувано на 04.09.2019 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 25.09.2019 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 17.09.2019 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 17.09.2019 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 28.08.2019 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 24.09.2019 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 16.09.2019 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 16.09.2019 г. -

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 27.08.2019 г. -

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АКРРДС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 07.08.2019 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 30.07.2019 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 30.07.2019 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 06.08.2019 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 29.07.2019 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 29.07.2019 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 11.07.2019 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 10.07.2019 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 09.01.2018 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИНАЛНО РАЗВИТИЕ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 09.01.2018 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИНАЛНО РАЗВИТИЕ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 09.01.2018 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 28.12.2017 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 28.12.2017 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИНАЛНО РАЗВИТИЕ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕПубликувано на 11.12.2017 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 11.12.2017 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 17.07.2017 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 17.07.2017 г. -
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 07.07.2017 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 20.06.2017 г. -
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси
Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx


Публикувано на 27.06.2016 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИЯТ ДО УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ КАНДИДАТ ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ„ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА” В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 16.06.2016 г. -
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ„ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА” В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Публикувано на 30.05.2016 г. -
КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище