Дата / Час

Областен управител


Валери Георгиев Симеонов - Областен управител

Роден на 10 февруари 1957 г

Образование и квалификация:

1977 г. – 1981 г. ВИНС „Д. Благоев” - Варна, Магистър - специалност „Икономист по промишлеността”

Професионална кариера:

октомври 2004 г. – ноември 2015 г - Секретар на Община Търговище

март 1988 г. - октомври 2004 г.- Главен експерт „Търговия” в Община Търговище

януари 1987 г. – март 1988 г. - Началник отдел „Търговия” в Община Търговище

февруари 1982 г. – януари 1987г. – Специалист в организационен отдел в Община Търговище


За контакти: 7700 Търговище; ул. "Ст. Караджа" № 2

Тел.: +359 6 13 11.
е-mail: oblast@tg.government.bg

Приемна

Приемно време: Всеки понеделник от 14:00 до 16:00 часа.

Записване за приемен ден: Тел. (+359)601/6 13 45

Ресори:
•Финансово-счетоводна дейност в областната администрация;
•Човешки ресурси;
•Държавна собственост
Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище