Дата / Час


четвъртък 12 декември 2019 - 15:56:47
изглед за печат
Днес, 12.12.2019г., в гр. Търговище се проведе последното за тази година заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет на Североизточния район. Заседанието се ръководи от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище и председател на Регионалния съвет за развитие с мандат 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.
В заседанието участваха представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организации на работодателите, работници и служители на национално равнище и представители на Управляващите органи на Оперативните програми.
По време на заседанието беше представен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Част от предлаганите промени са свързани с дейността и функциите на Регионалните съвети за развитие, като се предлага промяна в тяхната структура и състав, както и нов модел на работа и разширяване на функциите и правомощията им.
Представител на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД докладва за напредъка по разработване на Регионалните схеми за пространствено развитие.
На заседанието се представиха Индикативните годишни работни програми за 2020 г. по Оперативните програми за програмен период 2014-2020 г.
Всички материали от заседанието ще бъдат качени на сайта на Областна администрация – Търговище – секция „Съобщения, обяви, конкурси и покани“, подсекция „Съобщения“.
С официалното прессъобщение можете да се запознаете тук.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище