Дата / Час


сряда 12 февруари 2020 - 17:48:04
изглед за печат
Днес, 12.02.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков присъства на информационна среща със заместник-министъра на земеделието, храните и горите г-жа Вергиния Кръстева. Форумът е част от национална кампания на МЗХГ, чиято основна цел е да се подобри информираността на земеделските производители и животновъдите по места, относно възможностите за подпомагане през 2020 г. Участие в срещата взеха директорът на ОД „Земеделие” – Търговище г-жа Севда Ерменкова и експерти от МЗХГ.
„Селското стопанство в област Търговище има съществен принос в икономиката. Брутната добавена стойност, създадена чрез него през 2018 г. представлява 11% от общата за всички отрасли в областта, което е малко над средното за страната ниво” – заяви зам.-министър Кръстева. Според предоставените от нея данни, около 70% от използваната селскостопанска площ е обработваема земя. Най-силно са застъпени културите пшеница, царевица и слънчоглед. През 2019 г. площите със зърнени култури са се увеличили с 14%, в сравнение с 2014 г., когато е поставено началото на настоящия програмен период.

В област Търговище се отчита увеличение и при площите със зеленчуци и трайни насаждения, съответно с 45% и 13% в сравнение с 2014 г.
В сектор „Животновъдство” най-значимо в областта е овцевъдството, като броят на животните бележи ръст с 32%. В Търговищка област значително нараства броя на пчелните семейства (с 49%) и на биволите (с 34%) за разглеждания период.
Зам.-министър Вергиния Кръстева заяви, че за периода 2014 – 2019 г. в област Търговище са постъпили общо 372,8 млн. лв., което представлява около 2.5% от общо представения публичния ресурс в сектор „Земеделие”.
Експерти на МЗХГ представиха информация за новите моменти в условията по схемите за директни плащания в тазгодишната кампания, както и анонсираха предстоящи приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г. Презентирани бяха още данни относно Общата селскостопанска политика след 2020 г.; актуални държавни помощи и нови моменти в законодателството в сектор „Животновъдство”.
Срещата приключи с дискусия по направените презентации.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище