Дата / Час


понеделник 30 март 2020 - 12:56:40
изглед за печат
Днес, 30.03.2020 г., започна премахването на незаконно изградена стоманобетонна стена и помпената станция за водовземане от речното корито на река Драгановска (Вардунско дере) в землището на село Вардун. Това установи при проверка на място областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков.
До момента изградената помпена станция извършваше водовземане за стопански обект, собственост на ЕТ „Матеев – Петко Матеев”. След назначена инспекция от страната от областния управител, стана ясно, че няма издадени строителни книжа и разрешения за строеж на постройката.
Комисия установи също, че в речното легло на река Драгановска има изградена стоманобетонна стена, която възпрепятства свободното течение на реката.
На 20.03.2020 г. областният управител изпрати уведомително писмо до ЕТ „Матеев – Петко Матеев”, като разпореди, в срок до 14 дни от получаването му, да предприемат действия по доброволното премахване на съоръженията, които не допускат свободното протичане на води от река Драгановска.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище