Дата / Час


понеделник 30 март 2020 - 17:32:18
изглед за печат
Днес, 30.03.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков се запозна с аварийно-ремонтните дейности по довеждащия водопровод от язовир „Тича”.
В района на шахта 16 г-н Стайков се срещна с областния управител на област Шумен проф. Стефан Желев и с управителите на водоснабдителните дружества на Шумен и Търговище. Екипи на двете ВиК-дружества са концентрирали усилията си в отстраняване на течове по водопровода. Според инж. Явор Миланов – управител на ВиК-Търговище ООД, заради течове при шахта 16 са реализирани загуби на вода от порядъка на 130-140 л./секунда. Извършва се и ремонт на тръбопровода при шахта 30.
Възстановяване на водоподаването към град Търговище се очаква да се случи веднага след преустановяване на аварийно-ремонтните дейности. Към момента по-голямата част от община Търговище, захранвана от язовир „Тича”, има вода за питейно-битови нужди. Преустановено бе водоподаването към кварталите „Малчо Малчев“ и „Въбел“, индустриалната зона, както и селата Стража, Разбойна, Лиляк, Божурка, Пайдушко, Братово и Цветница.
Ремонтните дейности ще продължат до пълното възстановяване на водоподаването до населението на трите общини. Очакванията са след 6.00 часа на 31 март налягането във вътрешната водопроводна мрежа на град Търговище да бъде нормализирано, а в селата на общината това да се случи след 10.00 часа в същия ден. Възможно е за кратко качеството на питейната вода да бъде с влошени показали.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище