Дата / Час


петък 04 януари 2019 - 12:47:39
изглед за печат
Днес, 04.01.2019 г., в Областна администрация Търговище ще бъдат издадени четири броя удостоверения от новорегистрираната административна услуга заверка-апостил. Това е услуга, която се извършва от областната администрация и касае само документи по гражданско състояние, издадени от общинските администрации от типа: акт за раждане, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и др. До сега тази услуга се извършваше само в Министерството на външните работи (МВнР). С въведените промени се облекчават гражданите, като им спестяват ползването на посредник за услугата или пътуване до МВнР и се намалява административната тежест.
Документът може да бъде заявен лично от лицето, може да бъде поискан и от друго лице, както и от фирми-посредници, които до сега са извършвали тази услуга. Услугата се извършва не само за жители на област Търговище, но и за всички граждани на страната. Таксата е 15 лв. , а валидността на апостилa е безсрочна.
Гражданите е нужно да знаят, че издаваните от общините документи трябва да бъдат със специален печат, без който не може да бъде направена заверката. За тази цел трябва да информират общинските служители, че документът им е необходим за представяне в чужбина.
Апостилът представлява заверка (печат) върху самия документ или в приложение към него, който удостоверява истиността на подписите и печатите, положени в документа и има точно определени реквизити, които са абсолютно еднакви за всички страни, които са подписали Хагската конвенция от 5 октомври 1961 година и легализират своите документи с този печат. България става страна по Хагската конвенция на 30 април 2001 г.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище