Дата / Час


сряда 27 февруари 2019 - 16:47:25
изглед за печат
Днес, 27.02.1019г., oбластният управител г-н Митко Стайков проведе срещна с г-н Мартин Заимов – Изпълнителен директор на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, т. нар. Фонд на фондовете. На срещата присъства и кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров. Те разговаряха във връзка с възможността за финансиране на инфраструктурни проекти, градска среда, туристически проекти, ВиК инфраструктурата, изграждане на спортни съоръжения и др.
Институцията управлява средства по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“. Основната дейност на фонда е управлението на финансови инструменти през програмния период 2014-2020. Тези инструменти са алтернативен начин на финансиране на безвъзмездната помощ. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, те осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие.
По този начин се оказва подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие. Финансовите инструменти дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище