Дата / Час


петък 27 септември 2019 - 17:06:48
изглед за печат
Днес, 27.09.2019г., Областният управител г-н Митко Стайков председателства редовното съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет (РКК) към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР).
Членове на съвета са представители на министерства, областните управители на Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на общини, синдикати и управляващите органи на оперативните програми.
Г-н Митко Стайков е ротационен председател на Регионалния съвет за развитие с мандат 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.
На заседанието бяха определени представители на РСР в тематичните работни групи за разработване на новите Оперативни програми за периода 2021-2027 г.
Представителите на управляващите органи на оперативните програми представиха актуална информация за изпълнението на оперативните програми на територията на района и възможностите за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури.
Г-н Митко Стайков запозна присъстващите с обсъжданите теми и идеи за развитието на регионите, които бяха представени на форум „Децентрализация и регионализация в България: Уроци от международния опит и препоръки за България“, организиран от МРРБ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в който г-н Стайков участва лично на 26.09.2019г. в гр. София.
С официалното прессъобщение от заседанието можете да се запознаете тук.
Материалите от заседанието ще бъдат качени на сайта на Областна администрация – Търговище, секция „Съобщения, обяви, конкурси и покани“, подсекция „Съобщения“.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище