Дата / Час


петък 15 май 2020 - 18:30:51
изглед за печат
Днес, 15.05.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков инициира междуинституционална проверка, относно изясняване на собствеността водовземно съоръжение, в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище. В проверката участваха г-н Митко Стайков, г-н Митко Панайотов – заместник-кмет на община Търговище, представители на ВиК ООД – Търговище и Басейнова дирекция „Дунавски район” - Плевен.
Проверката бе във връзка с осъществяване на контрол по Закона за водите, предизвикана след писмо от Управителя на ВиК – Търговище ООД, с което уведомява областния управител, че стопански инвеститор присвоява неправомерно съоръжение за водовземане и водопровод – публична общинска собственост. В тази връзка по време на реализираната проверка присъстваха г-н Божидар Митов и г-ца Ивиана Митова – собственик и упълномощено лице на ЕТ „Агроелит – Митов – Божидар Митов” – Търговище – инвеститорът, за когото е отправено твърдението.
Експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район” направиха подробно обследване на наличната документация. С цел изясняване на собствеността и местоположението бе извършен оглед три водоизточника – предмет на проверката: дренаж „Др –Агроелит – Твърдинци”, КИ „Хотула” – с. Твърдинци, КИ – ВиК Търговище – ВС Буйново - Буйново. Извърши се и заснемане на приблизителните им географски координати с GPS устройство.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище