Дата / Час


вторник 12 март 2019 - 16:20:53
изглед за печат
Днес 12.03.2019 г. под председателството на областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков се проведе редовно заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Търговище. На заседанието присъстваха представители на общините Търговище, Омуртаг, Антоново и Опака.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Търговище за 2018г.
2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – Търговище за 2018 г.
3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК - Търговище за 2019 г.

Общините-членове на Асоциацията приеха с единодушие предложенията за решения по точките от дневния ред.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище