Дата / Час


вторник 26 март 2019 - 14:34:51
изглед за печат
Днес, 26.03.2019 г., в Областна администрация - Търговище се проведе редовно заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Търговище /ООСППК/. То бе открито от заместник областния управител г-н Панайот Димитров в качеството му на заместник-председател на съвета.
На заседанието присъстваха представители на общините от област Търговище и териториалните структури на изпълнителната власт. На него бяха обсъдени Отчетния доклад за дейността за 2018 г. и Програма за дейността на ООСППК за 2019 г.
В годишния отчет е отразено, че през изминалата година институциите на областно ниво от изпълнителната власт са постигнали съгласуваност на действията си, което води до добре изградена система от антикорупционни мерки на местно ниво.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище