Дата / Час


вторник 04 февруари 2020 - 11:45:11
изглед за печат
Днес, 04.02.2020г., се проведе първото за този месец заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с болестта Африканска чума по свинете. Заседанието се ръководи от г-н Панайот Димитров – заместник областен управител. По указания от Министерството на земеделието, храните и горите, Комисията ще заседава всеки първи и трети вторник от месеца, ако няма друга спешна необходимост.
Д-р Цонева – директор на Областната дирекция по безопасност на храните, докладва, че с три заповеди от края на м. януари на изпълнителния директор на БАБХ – София са обявени вторично възникнали случаи на болестта АЧС при диви свине в редица землища в страната, включително и в общините Търговище, Попово, Омуртаг и Антоново от нашата област.
Представителите на общинските администрации докладваха за процеса по опредяляне на терените, необходими за загробване на засегнати от болестта животни. Това е нормативно изискване към общините, като терените се съгласуват с редица отговорни институции, включително Басейнова дирекция и РИОСВ.
Д-р Цонева докладва, че са обнародвани промените в Наредбата за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти, с които се опроставят изискванията към стопаните, желаещи да отглеждат свине в обекти от типа „заден двор”. Всеки желаещ задължително трябва да се обърне към общината, за да се регистрира, преди да закупи свине за отглеждане за лични нужди. Процесът по регистрация е значително облекчен.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище