Дата / Час


петък 25 септември 2020 - 15:50:55
изглед за печат
Днес, 25.09.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков взе участие във регионален форум, организиран от Националното сдружение на общините в Република България. Събитието имаше за цел да се направи избор за представители на общините от Североизточен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие (РСР). Форумът бе открит от г-жа Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ, която представи основните правомощия на Регионалните съвети за развитие и новите им функции в предстоящия програмен период 2021 – 2027 г. РСР има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Последва номиниране и избор на представители и заместник-представители в Регионалния съвет за развитие на Североизточен район за планиране. Четирите административни области в обхвата на Североизточния район излъчиха общо 11 представители и 11 заместник-представители, които ще представляват местната власт в Регионалния съвет за развитие. От област Търговище за представители бяха излъчени кметовете на община Търговище д-р Дарин Димитров и на община Опака г-н Мехидин Кадиров. Заместник-представители ще бъдат г-жа Емине Якубова – председател на ОС – Търговище и г-н Юсуф Исмаилов – председател на ОС – Антоново. Г-н Митко Стайков ще запази позицията на председател на Областния съвет за развитие – Търговище. Чрез видео-конферентна връзка участие в срещата взе и г-жа Деница Николов - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Пред присъстващите в залата, тя представи новия регионален подход за работа на РСР през следващия програмен период, както и интегрираните териториални инвестиции (2021 – 2027 г).
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище