Дата / Час


сряда 20 април 2016 - 12:02:27
изглед за печат
Днес, в Областна администрация Търговище се проведе „Ден на отворените врати” със студенти от Икономически университет-Варна, специалност „Строителство и недвижими имоти“. Студентите бяха посрещнати от областния управител Светлин Бонев, който ги запозна със своята работа и правомощията си. „Преходът от образование към първата работа е важен момент в живота на Вас, младите хора, тъй като определя перспективите за професионално развитие, потенциала за доходи и социалното положение в дългосрочен план“, заяви пред младежите областният управител.

В рамките на посещението, студентите бяха запознати с дейността на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Те получиха подробна информация за структурата в администрацията и за цялостната организация на работния процес. Беше им пояснено какви документи се налага да бъдат издавани, както и нормативните разпоредби, на които се базира работата в институцията.

Никола Станчев-ръководител на един от най-големите проекти от Инвестиционната програма на община Търговище по ОП „Регионално развитие“, представи пред младите хора проект „Повишаване качеството на живот чрез подобряване физическата среда в град Търговище“, чрез който беше обновена централна част на града. Той ги запозна с етапите на реализация, както и с най-често срещаните трудности при разработването на проекти.

След презентацията в сградата на Областна администрация, студентите разгледаха градския площад, Регионалното депо за твърди битови отпадъци и пречиствателната станция. По време на обиколката, те имаха възможността да задават въпроси си лично на главния инженер на община Търговище Димо Димов.

Ден на отворените врати

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище