Дата / Час


петък 11 юни 2021 - 12:47:11
изглед за печат
Днес, 11.06.2021г., областният управител Станимир Парашкевов ръководи заседание на Областния съвет за развитие на област Търговище. В срещата взеха участие представители на общинските администрации в обхвата на областта, РУО-Търговище, ЦПЛР-ОДК, синдикалните и работодателските организации.

На заседанието членовете на Областния съвет за развитие съгласуваха „Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Търговище 2021-2023г.“, разработена на основание Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование. Стефан Станчев, началник отдел в РУО-Търговище, представи документа, като основната цел на третата Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие е да се осигурят оптимални възможности за развитие и пълноценна личностна подкрепа на децата и учениците.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище