Дата / Час


петък 03 юни 2016 - 06:57:50
изглед за печат
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева представи в Търговище политиките на министерството в сектор „Отпадъци”, както и възможностите за финансиране на общински проекти чрез инструментите, управлявани от МОСВ – Оперативна програма „Околна среда”, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда / ПУДООС/ и Националния доверителен екофонд /НДЕФ/. На събитието присъстваха областният управител Светлин Бонев, областни управители и кметове от Североизточния район за планиране, който обхваща областите Търговище, Шумен, Варна и Добрич.

Министър Василева запозна присъстващите с новите моменти в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Тя подчерта, че за първи път с пари по Програмата ще се финансират проекти за превенция от свлачища. За целта са предвидени 56 млн. лв., които могат да се използват от Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините. През 2016г. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г“, ще бъдат отпуснати 374 млн. лв. към общините в сектора на отпадъците. Средствата ще бъдат използвани за инсталации за предварително третиране, така че да се намали количеството на отпадъците, които се депонират. Министър Василева каза още, че през 2016г. за изграждане на инфраструктура в областта на водния сектор, отпадъците и биоразнообразие са предвидени 61 млн. лв. 14 млн. лв. от Националния доверителен екофонд са насочени към реализацията на мерки за енергийна ефективност, а 1 млн. лв. за стимулиране използването на екологични превозни средства.

По време на срещата стана ясно, че в Североизточен район за планиране, по ОП „Околна среда“, до края на 2015 година са инвестирани над 415 млн.лв., реализирани са 62 броя проекти, като голяма част от тях са насочени към сектор „Води“. По програмата са инвестирани близо 400 млн.лв., с които са изградени 300 км. ВиК мрежа, 4 пречиствателни станции за отпадъчни води. В сектор „Отпадъци“ е инвестиран сериозен ресурс с изграждането на две Регионални системи.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище