Дата / Час


сряда 08 юни 2016 - 10:39:09
изглед за печат
В Областна администрация Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище, председателствано от зам.областния управител Стефан Иванов.

На заседанието, Кремена Калчева - представител на Дирекция „Регионална служба по заетостта“-гр. Русе представи кратка информация за схема „Обучения и заетост“ от ОПРЧР 2014-2020 г. Тя поясни, че основната цел на схемата е интеграцията на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост. Допустимите целеви групи по проекта са безработни лица на възраст над 29 г., с основно или по-ниско образование, продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца, безработни на възраст над 54 години.

В област Търговище подадените заявки от работодатели по схема „Обучения и заетост“ са 129 броя за 306 работни места. След направена оценка, членовете на Комисията класираха и предложиха за финансиране 57 заявки от работодатели за 148 работни места за 979 242 лева.

Комисията по заетост състави и резервен списък на работодатели подали заявки по процедура „Обучения и заетост”, за които не е достигнало финансиране за съответнaта област. Те ще бъдат поканени за сключване на договор при наличие на свободен финансов ресурс, след удовлетворяване на заявките на работодателите получили по-висока оценка. Резервният списък е от 64 бр. заявки за 148 работни места.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище