Дата / Час


петък 26 ноември 2021 - 15:09:54
изглед за печат
Днес, 26 ноември 2021 г., в Областна администрация – Търговище се проведе работна среща за обсъждане на утвърдената Областна транспортна схема на област Търговище. На срещата присъстваха областният управител Станимир Парашкевов и заместниците му Валери Симеонов и Ивайло Венков, началникът на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Търговище Димитър Стойнев и представители на общините в областта.

Повод за работната среща бяха постъпили в Областна администрация – Търговище жалби относно изпълнението на транспортната схема на област Търговище. Основната тема на разговор беше свързана с изискванията към маршрутните разписания от квотите на отделните общини и необходимостта от съблюдаване на нормативно разписаните процедури по съгласуване, възлагане и контрол върху осъществяването на превозите в обществения транспорт. Обсъдена бе и възможността маршрутните разписания от Областната транспортна схема да се коригират, за да отговарят на актуалната ситуация по населените места.

Всички участници в работната среща постигнаха съгласие да координират действията си с цел качествено и законосъобразно предоставяне на услугата за обществен превоз на пътници
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище