Дата / Час


четвъртък 21 юли 2016 - 13:15:58
изглед за печат
Представители на малкия и среден бизнес от област Търговище взеха участие в организирания от Областна администрация информационен ден, относно възможностите за финансиране на проекти по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г. Форумът беше открит от Главния секретар на Областна администрация Тодорка Танева, която подчерта, че малките и средни предприятия играят важна роля в развитието на българската икономика и са ключов източник за създаване на работни места и нови бизнес идеи. Тя каза още, че по данни на Информационната система за еврофондовете, към настоящия момент пет фирми от област Търговище изпълняват проекти за подобряване на производствения капацитет по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” на обща стойност около 3 400 000 лв.

В рамките на информационния ден, Владимир Бобев – началник на Регионален сектор–Варна, Дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност” към Министерство на икономиката представи процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г. Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Участниците във форума бяха запознати и с процедурата „Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия “. Владимир Бобев поясни, че целта на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Очаквани резултати са подобряване на капацитета на фирмите за по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни пазари чрез въвеждане и прилагане на системи за управление и добри производствени практики.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище