Дата / Час

Политическите партии и коалиции постигнаха съгласие за ръководните позиции в РИК –Търговище

събота 06 август 2022 - 08:15:39
изглед за печат
Днес, 06.08.2022 г., в Пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведоха консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия /РИК/ за 28- ми многомандатен избирателен район - Търговище за предстоящите на 2 октомври 2022 г. избори за народни представители.
В залата присъстваха представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание - коалиция „Продължаваме Промяната“ коалиция ГЕРБ- СДС, коалиция „БСП за България“, ПП ДПС, ПП „Има такъв народ”, коалиция „Демократична България- обединение“ и ПП “Възраждане“.
Провеждането на консултациите е във връзка със задължението на Областния управител за определяне състава на РИК, съгласно изискванията на чл. 60- 62, чл. 65, чл. 66 и § 1, т. 10 от Изборния кодекс и съобразно решение № 1198- НС от 02.08.2022г. на Централна избирателна комисия. Областният управител г-н Станимир Парашкевов откри консултациите, като подробно запозна присъстващите с Решение № 1198-НС от 02.08.2022г на ЦИК, в частта за общия брой на членовете на РИК - Търговище.
РИК- Търговище ще се състои от 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като съотношението между партиите и коалициите е, както следва: за Коалиция „Продължаваме Промяната“- 4 членове, за Коалиция ГЕРБ СДС – 3 членове, за ПП “Има такъв народ“- 1 член, за Коалиция "БСП за България" - 1 член; за ПП ДПС - 2 членове; за Коалиция „Демократична България - Обединение" - 1 член, за ПП „Възраждане“- 1член.

В дух на диалогичност, по време на консултациите, политическите формации постигнаха съгласие за председател на РИК- Търговище да бъде избрана г-жа Диана Игнатова- юрист, , предложена от Коалиция „БСП за България”. Подкрепено бе и искането на ПП ДПС за секретар на Комисията. Това да бъде г-н Дениз Хюсниев – юрист. Съгласие бе постигнато и за заместник- председателите на РИК – Търговище, г-н Тодор Тодоров- юрист – предложен от Коалиция ГЕРБ СДС, и г-н Людмил Иванов- също юрист - предложен от Коалиция „Продължаваме Промяната“.
Областният управител благодари на представителите на политическите формации за направените предложения и закри консултациите, на които бе постигнато съгласие. Г-н Парашкевов заяви, чевсички подадени предложения и подписания протокол от проведената консултация ще бъдат изпратени до ЦИК в законоустановения срок за окончателно решение за състава на РИК – Търговище.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище