Дата / Час


понеделник 15 август 2022 - 13:25:51
изглед за печат
За поредна година Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“, която се координира от Министерството на културата, Института за фолклор при БАН, със съдействието на Националната комисия на ЮНЕСКО в България.


„Живи човешки съкровища – България” е част от програма на ЮНЕСКО „Живи човешки съкровища", която у нас действа от 2008 г. Целта е да се популяризират и насърчат носителите на нематериално културно наследство, което е застрашено от изчезване, да практикуват дейностите и да предават знанията и уменията си на следващите поколения. „Живите човешки съкровища” са хора, които притежават необходимите познания и умения на най-високо ниво, за да интерпретират или създават специфични елементи от нематериалното културно наследство като свидетелство за живите културни традиции и за творческия гений на гражданите на България.
Процедурата се състои от два етапа -
областен и национален. Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство. Съгласно статута на процедурата, предлаганите кандидатури трябва да представят дейности и умения/ елементи от сферите на нематериалното културно наследство, съгласно регионалните листи на Националния регистър на нематериалното културно наследство на България, като - традиционни обреди и празници, традиционно пеене и свирене; разказване, детски игри, занаяти и поминъци и др.
Припомняме, че областния етап се организира в периода юли - септември от областните администрации. Постъпилите кандидатури ще бъдат оценявани от експертни комисии със специалисти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на регионалните музеи и експерти в сферата на нематериалното културно наследство. Протоколите от работата на областните комисии и пълните досиета на селектираните за националното ниво кандидатури ще постъпват в Министерството на културата до 30 септември. Избраните на областно ниво "живи човешки съкровища" ще бъдат представени на официалната интернет страница на Министерството на културата и в сайтовете на областните администрации.
През октомври национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументирано предложение за вписването на избраните нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.
През настоящата 2022г. в Националната представителна листа се въвеждат две нови листи – Национална листа на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешни мерки за опазване (Спешна листа) и Национален регистър на програми, проекти и дейности, които най-добре отразяват принципите и целите на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (Регистър на добрите практики).
На общините и читалищата в област Търговище е предоставена информация за участие в процедурата.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище