Дата / Час

„Незабравимите игри от раклата на баба“, представени от Народно читалище „Христо Ботев- 1910“ е кандидатурата на област Търговище за участие в националната селекция по системата „Живи човешки съкровища – България” за 2022г .

петък 23 септември 2022 - 10:33:11
изглед за печат
В периода юли- септември се проведе областен етап, в който народни читалища, общински, регионални и държавни музеи и др. имаха право да номинират обичаи, игри, песни, танци и друти от нематериално културно наследство.
За селектиране на областно ниво бе създадена експертна комисия, с председател д-р Милена Любенова – гл. асистент при ИЕФЕМ – БАН, която разгледа представените кандидатури и класира за националния етап кандидатурата на Народно читалище „Христо Ботев-1910“ с. Голямо Соколово, общ. Търговище.
Представените традиционните детски игри за селекцията са в сферата на Изпълнителските изкуства / Традиционно танцуване и детски игри“. Игрите се изпълняват от Детска група „Соколче“ от с. Голямо Соколово, общ. Търговище.
Предстои през октомври национална комисия да обсъди излъчените областни кандидатури и да направи аргументирано предложение за вписването на избраните нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

Припомняме, че „Живи човешки съкровища – България” е част от програма на ЮНЕСКО „Живи човешки съкровища", която у нас действа от 2008 г.
Целта е да се популяризират и насърчат носителите на нематериално културно наследство, което е застрашено от изчезване, да практикуват дейностите и да предават знанията и уменията си на следващите поколения.
През настоящата 2022г. в Националната представителна листа се въвеждат две нови листи – Национална листа на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешни мерки за опазване (Спешна листа) и Национален регистър на програми, проекти и дейности, които най-добре отразяват принципите и целите на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (Регистър на добрите практики).


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище