Дата / Час


петък 17 февруари 2023 - 13:54:01
изглед за печат
В рамките на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, изпълняван от Министерство на образованието и науката на 17 февруари 2023 г. в пресцентъра на Областна администрация Търговище бе проведено заседание на Общинската координационна група за учене през целия живот.

Целта на заседанието бе планиране на дейности в рамките на Проект №101051614-IRPEAAL-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA „Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни“.
Събитието бе организирано за заинтересованите страни, представители на институции и организации с ангажименти за изпълнение на политиките за учене през целия живот и за учене на възрастни. Срещата се проведе в изпълнение на новата работна програма за учене на възрастни, одобрена за периода 2022 – 2023 година. Заместник областният координатор Симеон Симеонов, експерт в РУО на МОН- Търговище, запозна членовете на групата с новия проект и очерта основните задачи, които следва да бъдат изпълнени в неговите рамки. Община Търговище е една от четирите пилотни общини, в която ще се разработи и тества т.нар. „Модел на споделена отговорност на заинтересованите страни за повишаване на квалификацията на възрастни“.
Между заинтересованите страни – фирми, образователни, културни и държавни институции, в сектора за учене на възрастни в община Търговище, се подписа партньорско споразумение, с което страните се договарят да си сътрудничат ефективно с цел разширяване на възможностите и осигуряване на условия за насърчаване на ученето през целия живот в община Търговище.
Членовете на Групата приеха План за действие, в който са разписани всички дейности за изпълнение на проекта.
В края на м. февруари предстои провеждането на форум по проекта с участието на координатора на Групата.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище