Дата / Час

Поводът за събирането на Комисията е постъпила информация, относно установени и набелязани проблеми с обезопасяването на районите на училищата и детските градини

петък 12 май 2023 - 14:14:52
изглед за печат
На заседанието присъстваха още заместник областния управител, гл. секретар и експерти от областна администрация, ком. Димитър Димитров- началник на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Търговище, експерт от РУО-Търговище и представители общините в областта. Чрез видео конферентна връзка се включи и г-жа Рени Бечева от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
В Областна администрация постъпи писмо от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ с указания за изпълнение на мярка „Представяне на информация за установени проблеми и конкретни предложения за обезопасяване на прилежаща инфраструктура в района на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие“. Мярката е заложена в Оперативния план за действие за 2023г. по Безопасност на движението по пътищата, като отговорник за изпълнението й са областните комисии по безопасност на движението по пътищата със съдействието на РУО. Чрез РУО- Търговище бе изискана информация относно установени проблеми с обезопасяването на районите на училища и детски заведения на ниво област. След систематизиране на информацията в необходимия формат, от РУО са изведени и конкретни предложения, подадени от директорите на съответните учебни и детски заведения къде да се поставят съответни знаци „Внимание! Деца!“ и ограничаващи скоростта, както и поставянето на изкуствени неравности, пътни маркировки, вкл. и пешеходни пътеки, поставяне на обезопасителни прегради към уличното платно, знаци за забрана за паркиране на входа и изхода на някои училища и детски градини, както и цялостната осветеност на районите около тях. Конкретни предложения постъпиха както за големи общински училища, така и такива в по- малки населени места и села.
Обобщената информация с конкретните предложения бяха представени детайлно пред членовете на Комисията. Взе се решение на ниво общини да се извършат допълнителни проверки от Общините, съвместно с ОДМВР и ръководствата на училищата, чрез които да се прецени целесъобразността, необходимостта и възможността за реализация на постъпилите предложения.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище