Дата / Час


сряда 27 септември 2023 - 19:10:09
изглед за печат
Областната комисия по изработване на областната здравна карта на област Търговище прие окончателния й вариант. Това се случи по време на редовното заседание на комисията, председателствана от областния управител на област Търговище Гергана Цонева.
От презентацията на директора на РЗИ д-р Иван Димитров, стана ясно, че новата Областна здравна карта предвижда увеличаване на леглата в лечебните заведения - на 630 броя, съгласно исканията на болниците.
В посочения Анализ на състоянието на системата на здравеопазване в областта бе отбелязано, че не се предвижда преструктуриране на лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Търговище, но има нужда от специалисти по детска психиатрия, съдебна медицина, съдови заболявания и др.
Документът, изготвен съгласно Закона за лечебните заведения, бе гласуван единодушно.
"Чрез областната здравна карта се определят и планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, с цел да се подобри здравеопазването в областта", отбеляза областният управител на област Търговище Гергана Цонева по време на заседанието.
Тя благодари на екипа, изготвил областната здравна карта, за професионалната и отговорна работа.
Областната здравна карта на област Търговище ще бъде предоставена на Министерството на здравеопазването при изготвяне на Националната здравна карта.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище