Дата / Час


сряда 14 декември 2016 - 16:38:53
изглед за печат
В Областна администрация се проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Търговище. То беше председателствано от областния управител г-н Светлин Бонев. Гост на срещата беше г-жа Елеонора Николова – и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към Министерски съвет. Г-жа Николова запозна членовете на съвета с функциите, задачите и проектните дейности на Центъра. Основните функции на ЦППКОП са да разработва проекти като анализира нормативни актове, правила, административни процедури и процеси, действащи в рискови зони за корупция, както и да осъществява превантивен контрол относно законопроектите на изпълнителната власт.

Г-жа Елеонора Николова представи и някои от проектите на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност с конкретни предложения за намаляване на корупционните рискове в обществено значими сектори. Те касаят електронизацията на обществените поръчки, създаване на централизирано възлагане на обществени поръчки за доставки на лекарствени продукти първоначално, а впоследствие и на медицински изделия за лечебните заведения за болнична помощ, въвеждане на законово изискване за одобряване на стратегия за развитие на концесиите и на план за действие, осъществяването на предварително сертифициране на фирмите по браншове и др.

Сред другите инструменти за ограничаване на корупционните практики е създаването на Единен етичен кодекс за поведение на лицата от публичния сектор. Отчетена бе и необходимостта от въвеждане на конкретни мерки, с които да се ограничат злоупотребите при отпускането на инвалидни пенсии.

В заключение г-жа Елеонора Николова посочи, че в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност е изграден експертен и технологичен капацитет, който е в състояние да представя мерки за редуциране на корупционния риск и модели на управленски решения. В центъра се работи по проектен принцип, а изработените предложения имат директен икономически ефект след тяхното внедряване.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище