Дата / Час


четвъртък 20 юни 2024 - 09:15:19
изглед за печат
В Областна администрация Търговище бе проведена среща, относно дейността на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и отстраняването на последиците от тях, съгласно Закона за защита при бедствия. Срещата бе водена от областния управител на област Търговище Гергана Цонева и нейния заместник Димитър Станев, в присъствието на представители на петте общини от областта, от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и експерти, имащи отношение по темата.
По време на срещата бяха обсъдени Стратегията за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2023 г., актуалната нормативна уредба, особеностите на дейността по населени места и др.
Особен акцент по време на срещата бе даден на необходимостта от активизиране на процеса по създаване и развитие на доброволните формирования на територията на областта.
Набелязани бяха конкретни мерки и предложения за популяризиране на доброволческата дейност сред подрастващите и младежите, за да бъде привлечено тяхното внимание по темата.
"Доброволните формирования са устойчива и надеждна съставна част на единната спасителна система. От изключително важно значение е този фонд по общини да бъде запълнен с доброволци, които да имат готовност и подготовка за сътрудничество с компетентните органи", заяви областният управител на област Търговище Гергана Цонева. Утвърден е План за 2024 г. за изпълнение на Националната програма (2022-2026).
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище