Дата / Час


сряда 03 юли 2024 - 07:24:40
изглед за печат
В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2024 г. Министерството на труда и социалната политика стартира процедура по разработване на регионалните програми за заетост, като законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка административна област.
Регионалната програма бе разработена въз основа на проектни предложения на областната и общинските администрации по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. В резултат на изпълнението на програмата предстои да бъдат назначени 100 лица на територията на област Търговище.
37 от тях ще бъдат назначени на пълен работен ден, а 63 лица - в общините Омуртаг, Опака и Антоново на 6- часов работен ден. Размерът на отпуснатите финансови средства по програмата е 471 148 лв., като Областна администрация - Търговище участва в програмата с 4 наети лица, от които 1 ще бъде в сградата на институцията, а 3 ще работят в други държавни учреждения - Държавен архив, РЗИ и РДСП.
Областният управител на област Търговище Гюрсел Хасанов днес проведе интервюта с кандидатите за съответните позиции.
"Целта на тези програми е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляването на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите", заяви областният управител на област Търговище.
Припомняме, че в Регионалната програма за заетост се включва проектното предложение и от Общинска администрация - Търговище - с 15 работни места за 8-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Общинска администрация - Попово - 18 работни места за 8-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Общинска администрация - Омуртаг - 22 работни места за 6-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Общинска администрация - Антоново - 21 работни места за 6-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Общинска администрация - Опака - 20 работни места за 6 -часов работен ден, за срок от пет месеца.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище