Дата / Час


вторник 28 април 2015 - 12:59:14
изглед за печат
Четвъртият договор за саниране на многофамилните жилищни сгради в Търговище беше подписан между Oбщината и Сдружения на собствениците на ул. „Кюстенджа” 79.

Областният управител Светлин Бонев подписа контролния лист за проверка на документите и предстои да бъде отправено искане за целево финансиране към Българска банка за развитие.

Към момента в област Търговище има регистрирани 30 Сдружения на собственици на жилищни сгради, които ще кандидатстват за саниране. Регистрираните заявления за интерес и финансова помощ в областта са 16, като 13 от тях вече са одобрени. Сключените договори между общините и Сдружения на собствениците са 12.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище